Motion 39 – Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att åldersintervallen för avgiftsfri bröstcancerscreening ändras till 40-74 år.
  • att man i högre grad utnyttjar ultraljud i bröstcancerscreening.
  • att kvinnor som besöker skolhälsovården och studenthälsan lär sig att undersöka och känna sina bröst.

Behandling

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer i Finland. Årligen insjuknar omkring 5000 kvinnor i Finland i denna sjukdom.

Mammografi är en typ av röntgenundersökning av brösten för att upptäcka tumörer och cystor i ett tidigt skede. Screeningen efter bröstcancer har vetenskapligt bevisats reducera risken för dödlighet i bröstcancer med upp till 50 % bland dem som blir undersökta.

I Finland ordnar kommunerna vartannat år en avgiftsfri screening av brösten för kvinnor i åldern 50–69 år. Kallelsen skickas till kvinnans hemadress. År 2006 höjdes åldern för screeningen till 69 år, eftersom kvinnornas medellivslängd då hade stigit till drygt 75 år. Idag är den förväntade livslängden för kvinnor i Finland 84 år.  Dessutom är det vetenskapligt bevisat att risken för bröstcancer ökar redan efter att kvinnan har fyllt 40 år. Det gör att också den undre åldersgränsen för screeningen på 50 år borde ses över. I jämförelse kan man notera att hälsovården i Sverige erbjuder mammografi vartannat år för kvinnor i ålder 40 till 74, ett åldersintervall som kunde vara optimalt också i Finland.

Att-sats

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP:s riksdagsledamöter verkar för:

  • att åldersintervallen för avgiftsfri bröstcancerscreening ändras från nuvarande 50-69 år till 40-74 år.
  • att man i högre grad utnyttjar ultraljud
  • att kvinnor i skolhälsovården och studenthälsan lär sig att undersöka och känna sina bröst

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet

Anna Jungner-Nordgren
Svenska Kvinnoförbundets ordförande

Agneta Udd-Saarela
generalsekreterare

Partifullmäktiges svar

Mammografi är den viktigaste metoden för att diagnostisera, bedöma och följa upp bröstcancer. Ultraljudsundersökningar kompletterar övrig undersökning. För att kunna upptäcka bröstcancer i tid är det också av betydelse att kvinnor regelbundet undersöker sina bröst.

Trots de nackdelar som förknippas med screening medför den ändå många positiva följder för kvinnor i och med att bröstcancerfallen kan hittas i ett tidigt skede och dödligheten inom bröstcancerfall har minskat.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att åldersintervallen för avgiftsfri bröstcancerscreening ändras till 40-74 år.
  • att man i högre grad utnyttjar ultraljud i bröstcancerscreening.
  • att kvinnor som besöker skolhälsovården och studenthälsan lär sig att undersöka och känna sina bröst.