Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolestuderande. SHVS:s tjänster kan anlitas av alla studerande som studerar för grundexamen vid universiteten i Finland. Vi tycker att studenternas hälsovård är ordnat på ett fungerande sätt.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Psykisk ohälsa är inte samma sak som depression

I takt med att vårdköerna ökar, sjukskrivningar ökar och coronapandemin sätter sina spår i den mentala hälsan hos unga synar både SFP:s vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids framtidsutsikterna. Den psykiska ohälsan har kallats Finlands dyraste folksjukdom. Hur oroliga ska vi vara?