Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolestuderande. SHVS:s tjänster kan anlitas av alla studerande som studerar för grundexamen vid universiteten i Finland. Vi tycker att studenternas hälsovård är ordnat på ett fungerande sätt.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »