Motion 23 – Står Svenska folkpartiet för ett innovationsvänligt samhälle

Beslut

SFP arbetar för

  • ett innovationsvänligt samhälle
  • en metropolpolitik där huvudstadsregionens särbehov tas i beaktande

Behandling

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter fram viktiga och intressanta frågor. Det är bra att vi håller dessa frågor uppe i debatten, och att vi också diskuterar projekt som kan verka svåra att förverkliga. Framtiden planeras som bekant innan den blir verklighet, och alla goda idéer ska ventileras.

Det händer väldigt mycket inom transportsektorn idag, både när det gäller transport av varor och transport av människor. Våra trafiksystem utvecklas och nya innovationer gör det möjligt för oss att både resa mera miljövänligt men också mötas via tekniska lösningar som inte kräver att vi förflyttar oss fysiskt från plats till plats.

Frågor som en tunnel till Tallinn och en Hyperloopförbindelse till Stockholm är exempel på stora infrastrukturprojekt som kräver enorma investeringar. De finansieringsmodeller där till exempel stark kinesisk finansiering skulle vara i avgörande roll för att möjliggöra projekten behöver granskas med mycket stor skepticism. Den teknologiska utvecklingen behöver också vara mogen innan projekt som Hyperloop kan börja planeras i större utsträckning.

Svenska folkpartiet har lyft fram vikten av en metropolpolitik där huvudstadsregionens särbehov tas i beaktande. Huvudstadsregionen konkurrerar inte främst med andra stadsregioner i Finland, utan med andra internationella storstäder. En internationellt framgångsrik huvudstadsregion stärker hela landet. Här behövs samarbete över kommungränserna i regionen, vilket SFP arbetar för.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

  • ett innovationsvänligt samhälle
  • en metropolpolitik där huvudstadsregionens särbehov tas i beaktande

Motion

På basen av mina tidigare motioner

Motion 31 – Två Tunnlar (2022)

Motion 31 – Två Tunnlar

Motion 5 – Hyperloop Otnäs – Karis – Föglö – Norrtälje – Stockholm (2021)

Motion 5 – Hyperloop Otnäs – Karis – Föglö – Norrtälje – Stockholm

Motion 26 – Slå samman Nylands och Helsingfors valkretsar (2020)

Motion 26 – Slå samman Nylands och Helsingfors valkretsar

Motion 41 – Höghastighetståg till Sverige och Estland (2015)

Motion 41 – Höghastighetståg till Sverige och Estland

Ställer jag nu frågan om en omarbetning av svaren i och med Finlands (kommande) NATO medlemskap och i och med att motion 41 kostandsberäkning har sjunkit från 9–13 miljoner till noll för skattebetalarna. Problemet i motion 26 är att det överhuvud inte existerar en parlamentarisk kontroll över det splittrade Nyland (Divide et Impera), varför beslut för hela regionen, ”Greater Helsinki” (Nyland & Harrien) inte blir av (jämför ”Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne, påpekar att Skåne och Halland är de enda regioner i Sverige som är medlemmar i Greater Copenhagen” Expressen 10.3.2023). Motion 5 aktualiserar frågan om restider för arbetsresor, alltså en restid på högst två timmar från dörr till dörr, men Motion 5 aktualiserar även frågorna om autonoma transportsystem, alltså transport utan chaufför.

Motionärens beslutsförslag

Yrkar på att Svenska Folkpartiet besluter sig för:

– att SFP sätter upp arbetsgrupp för problem som gäller hela ”Greater Helsinki” (Nyland + Harrien)

– att SFP sätter upp arbetsgrupp för kommand autonoma trafiksystem

– att SFP arbetar för Tallinntunnel-projektet med fortsättning Rail Baltic

– att SFP arbetar för både Hyperloop och TenTec godstrafiks järnväg till Sverige

Motionär

John-Eric Söderman
medlem i SFP i Stor-Alberga