Adlercreutz och Biaudet: Dags att sluta fiska efter politiska poäng

I ljuset av de senaste dagarna nyheter är det klart att alla ministrar inte insett sitt ansvar och sin position.

Det är dags för statsrådet att inse att varje minister även har ett ansvar för helheten – och att partipolitiken måste sättas åt sidan när man sätter sig i ministerbilen. I ljuset av de senaste dagarna nyheter är det klart att alla ministrar inte insett sitt ansvar och sin position. Statsminister Sipiläs regering skapar mer kaos än ordning, mer rädsla än trygghet och förtroendet för rättsstat, myndigheter, för att inte tala om ledande politiker, sviktar. Detta har ingen regeringskoalition lyckats få till stånd tidigare, säger SFP:s riksdagsledamöter Eva Biaudet och Anders Adlercreutz. Flyktingfrågan har varit väl framme i medierna på senare tid. På basen av våra ministrars uttalanden kan man lätt tro att Finland står inför oöverstigliga utmaningar och att hela vår samhällsordning är på bristningsgränsen på grund av 32 000 asylsökanden. – Statsminister Sipilä efterlyste en krismedvetenhet då han tillträdde. Men då var det tal om ekonomin. Ingen gagnas av att ministrar blåser upp orosmoln och motsättningar mellan människor och förstorar hotbilderna. För att åstadkomma omfattande samhällsreformer måste regeringen skapa förtroende för att de politiska beslutsfattarna tar hänsyn till olika folkgruppers intressen, att de värnar om grundläggande värderingar i vårt rättssystem. Samtidigt måste regeringen inse att verkliga hotbilder, som extremistiska gatupatruller, inte får negligeras. De måste bestämt fördömas, säger Adlercreutz. Nyårsnattens beklagliga händelser i Köln har återspeglats i debatten även här hemma. Det är en viktig diskussion men kan inte ge vid handen att våld och trakasserier av kvinnor är ett nytt fenomen eller särskilt kopplat till utlänningar. De största finländska kvinnoorganisationerna har unisont i offentligheten påmint om att detta är ett allvarligt problem i Finland sedan långa tider. Ingenting av det som skett här tyder på att det finns någon koppling mellan händelserna i Finland och vad som skedde i Köln. Det har även den ansvarige utredaren Thomas Elfgren konstaterat. Trots det går försvarsministern Niinistö ut med ett budskap som drar likhetstecken mellan Tahrir-torgets händelser, Köln och Helsingfors järnvägsstations folkanhopning under nyåret. Det här är oansvarigt särskilt med tanke på att han är just försvarsminister och hans agerande kan ge bilden av att det föreligger säkerhetspolitiska hot. Försvarsministerns uttalande tyder på en bristande förståelse för sin egen och regeringens position, säger Eva Biaudet. De ultranationalistiska och rent rasistiska gatupatrullerna har oväntat fått förståelse från statsrådets håll. Speciellt oroväckande är att vår justitieminister inte ser den rättspolitiska problematiken i att det patrulleras på våra gator i syfte att trygga ett vitt Finland. Att Sipilä i går gick ut med ett uttalande som på intet sätt andas en förståelse för patrullernas möjliga konsekvenser är oroväckande. Är det så, att ministrarna Orpo och Stubb är den enda medlemmarna av statsrådet som inser situationens allvar? – Vi har förståelse för de svårigheter regeringen möter. Men regeringens svar kan inte vara det, att ministrar tävlar om att göra utspel för att sätta fokus på nya hotbilder medan verkliga orosfaktorer samtidigt bagatelliseras, uppenbarligen endast i syfte att täppa till läckor i det egna understödet. Vi hoppas att statsminister Sipilä snarast går igenom regeringens interna spelregler med sina ministrar. Statsrådet har ett ansvar för landets utveckling på sikt och för att upprätthålla förtroende för det politiska systemet – och skall agera därefter, säger Adlercreutz och Biaudet.

Det är EU:s skyldighet att reagera på Polen

Riksdagsledamot Mats Löfström påminner utrikesminister Soini om att EU:s medlemskriterier gäller också efter att ett land har blivit medlem.

Läs föregående artikel

Haglund: Arbete är bästa vägen till integration

Partiordförande Haglund stöder inrikesminister Orpos tanke om att asylsökande så snabbt som möjligt ska kunna börja arbeta. Inrikesministern föreslog igår att man kunde överväga flexibla lönearrangemang.

Läs följande artikel