Blomqvist: Låt Raseborgs sjukhus få fortsätta!

Diskussionen om Raseborgs sjukhus osäkra framtid går het. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har frågan på sin agenda och kommer i vår att ge sitt utlåtande om en arbetsgrupps slutrapport om verksamhetsmodellen för sjukvården på Raseborgs sjukhus. Då avgörs om sjukhuset i framtiden kan fortsätta med samjour eller inte. En slopad samjour vid Raseborgs sjukhus skulle betyda att operationer under anestesi skulle upphöra.

– Jag är uppriktigt oroad för den västnyländska befolkningens rätt till jämlik vård och deras patientsäkerhet i framtiden. Ifall Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse väljer att slopa vår omfattande jour kommer den regionala och sociala jämlikheten i Västnyland att försvagas. Det är helt oacceptabelt, säger minister Thomas Blomqvist.

– Det är också kortsiktigt och inte så fiffigt att genomföra stora, genomgripande strukturella förändringar just innan en nationell vårdreform utarbetats. Den planerade reformen har dessutom beaktat de nyländska behoven bättre än tidigare försök. Varför skulle HUS styrelse då välja att föregå allt det här?

– Hur svenskspråkigas rätt till vård på eget modersmål skulle förverkligas i praktiken, ifall Raseborgs sjukhus omfattande jour skulle läggas ner, verkar inte heller beaktas på ett seriöst sätt. Det är lagstadgat att vård ska garanteras på våra båda nationalspråken. Behovet av vård på svenska kan inte nonchaleras!

SFP i Nyland: Bevara Raseborgs sjukhus

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse (HUS) har idag (2.3) för första gången behandlat rapporten om framtiden för Raseborgs sjukhus på sitt styrelsemöte. Beslut om sjukhusets framtid ska fattas av HUS styrelse tidigast 6.4.2020. Svenska folkpartiet i Nyland ställer sig mycket kritiskt till att HUS ska fatta beslut om sjukhuset då regeringen samtidigt bereder en ny landskapsreform. Raseborgs sjukhus behövs och dess verksamhet ska utvecklas, inte avvecklas.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Raseborgs sjukhus behövs för hela regionens skull!

Samjourens framtid i Raseborgs sjukhus är osäker. Frågan kommer att avgöras av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) styrelse under våren. Utan samjour skulle operationer som kräver anestesi inte längre utföras vid Raseborgs sjukhus. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz anser att sjukhuset måste få hålla sin samjour.

Läs följande artikel