Ahlberg ställer sig till förfogande i riksdagsvalet

”Det vi ser är en desperat reformiver på bekostnad av närdemokrati där medborgarna berövas sina möjligheter att påverka sina liv. Vi har inte råd med detta och medborgarna förtjänar bättre”

-Det vi ser är en desperat reformiver på bekostnad av närdemokrati där medborgarna berövas sina möjligheter att påverka sina liv. Vi har inte råd med detta och medborgarna förtjänar bättre. Österbotten kan inte i fortsättningen ha passiva riksdagsledamöter som inte vågar säga vad Österbotten står för. Det gäller alla partier, också Sfp. I det avseendet är kommande riksdagsval ett ödesval. Finland och Österbotten behöver en ny bärande strategi, säger Rurik Ahlberg.

-De stora partierna gör vad som helst för att dölja sin inkompetens vad gäller att styra upp landets ekonomiska situation. Den här oförmågan att styra landet kan få förödande konsekvenser för Österbotten som är så språkligt, ekonomiskt och historiskt särpräglat. Vi måste rädda vårt Österbotten.

Ahlberg, 42, ställer sig alltså till förfogande för en kandidatur för Sfp i nästa års riksdagsval. Han har arbetat som kommundirektör i Korsholm sedan 2007 och innan det arbetade han i EU-parlamentet, i olika ministerier och riksdagen. Ahlberg säger att han trivs med sitt nuvarande arbete som kommundirektör, men att han känner ett ansvar att ställa upp då det funnits en klar efterfrågan efter hans kandidatur. Han är också orolig för kommun- och vårdreformen vars konsekvensanalyser ingen kunnat presentera, varken ur ekonomiskt eller kulturellt perspektiv.

Han tycker att det är dags för fältet att säga nej till en reform som skulle innebära att all vård i Österbotten, till och med hem-, och elevvården, skulle styras från Åbo. I de nya storområdena skulle inte den österbottniska landsbygden heller alls vara representerad i beslutsfattandet.

-Det är en beklämmande reform som kullkastar demokratins grundidé. Befolkningen har rätt till närdemokrati eftersom den känner bäst till de lokala förhållandena, säger han.

-Jag är orolig för svenskans framtid i Finland. Det finns en klar risk att svenskan marginaliseras totalt ifall dessa politiska reformer blir av eller genomförs på fel sätt. Jag vill vara ett tydligt språkrör för dem som vill arbeta för ett land med två starka nationalspråk i fortsättningen. För detta krävs mod och att man vågar gå mot strömmen. Jag ser tyvärr att allt färre inom Sfp försvarar den svenska kultur- och bildningsautonomin, den viktigaste grundbulten för två levande språk. Också det här är en orsak till att jag ställer mig till förfogande i riksdagsvalet.

Ahlberg tror att allmänheten känner till hans grundläggande värderingar i dessa två frågor, som han debatterat i bl.a. de största finska medierna. Han har konsekvent arbetat för mindre enheter och tydliga språkliga garantier.

Rurik Ahlberg ser ekonomin som den största frågan under kommande mandatperiod.

– Trots den svåra ekonomiska situationen måste det sociala välfärdssystemet ta hand om dem som har det svårt. T.ex. barn och unga, speciellt barn med särskilda behov, långtidssjuka och folkpensionärer behöver alltid stöd från samhällets sida.

-Det levande och unika företagsliv som vi har i Österbotten är en viktig förutsättning för ett bra samhälle. Utvecklingen av företagen skall inte få bromsas av onödig byråkrati. Utvecklingen av landsbygden får inte hindras av extrema skyddsåtgärder från miljömyndigheter och flexibiliteten i övrig samhällsutveckling får inte hämmas av alla orimliga krav från Regionförvaltningsverket.

-Jag vill vara ett lokalt och nationellt språkrör för det som berör människorna i Österbotten. Jordnära och praktiska frågor så som pälsnäring, ordentlig skarvjakt och grönsaksodling kommer att finnas på min agenda.

-Nästa riksdag behöver trovärdiga riksdagsledamöter som värnar om hela befolkningen istället för att bedriva maktspel, säger Ahlberg.

Utbildning prioriteras i Helsingfors

SFP:s Marcus Rantala: En ansvarsfull budget med starka prioriteringar på utbildningssidan.

Läs föregående artikel

SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

SFP i Nyland har fogat åtta nya kandidater till riksdagsvalslistan.

Läs följande artikel