SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

SFP i Nyland har fogat åtta nya kandidater till riksdagsvalslistan.

Svenska folkpartiet i Nyland har på sitt extra kretsmöte i Borgå

30.10.2014 nominerat följande kandidater till riksdagsvalet:

Anna Aintila, tandläkare, Kyrkslätt

Elin Blomqvist, tradenomstuderande, Borgå

Nina af Hällström, pol.mag., verksamhetsledare, Esbo

Mikael Jern, agronom, jordbrukare, Esbo

Christel Liljeström, riksdagssekreterare, Sibbo

Stina Lindgård, kyrkoherde, Borgå

Cosmo Mether, politices studerande, Lovisa

Björn Sundqvist, disponent, Borgå

Tidigare nominerade kandidater:

Anna Abrahamsson, studerande, politices kandidat, Sibbo

Anders Adlercreutz, företagare, arkitekt, Kyrkslätt

Ann-Katrin Bender, politices magister, generalsekreterare, Raseborg

Filip Björklöf, ekonomie studerande, Raseborg

Thomas Blomqvist, riksdagsledamot, jordbrukare, Raseborg

Thomas Elfgren, kriminalöverkommissarie, Sibbo

Carl Haglund, partiordförande, försvarsminister, Esbo

Stig Kankkonen, pens. chefredaktör, Esbo

Nicholas Kujala, studerande, ordförande för ungdomsfullmäktige, Esbo

Niklas Mannfolk, ekonomie magister, partiets viceordförande, Helsingfors

Mikaela Nylander, riksdagsledamot, Borgå

Henrik Wickström, studerande, Ingå

Midiya Zahir Hatam, merkonom, Raseborg

Ahlberg ställer sig till förfogande i riksdagsvalet

"Det vi ser är en desperat reformiver på bekostnad av närdemokrati där medborgarna berövas sina möjligheter att påverka sina liv. Vi har inte råd med detta och medborgarna förtjänar bättre"

Läs föregående artikel

ILO-ratificeringen tog stort steg framåt

Regeringen har under justitieminister Anna-Maja Henrikssons ledning under hösten förhandlat med Sametinget kring hur ILO konvention 169 ska ratificeras i Finland.

Läs följande artikel