Utbildning prioriteras i Helsingfors

SFP:s Marcus Rantala: En ansvarsfull budget med starka prioriteringar på utbildningssidan.

Helsingfors fullmäktigegrupper enades i dag om nästa års budget.

– Budgetöverenskommelsen tillkom i ett ytterst pressat ekonomiskt läge då stadens utgifter hotar att växa mer än intäkterna, reformerna avlöser varandra och Helsingfors Energi bolagiseras. Rörelseutrymmet i budgeten var därmed minimalt. Det är viktigt för Helsingfors att vi fick en bred uppgörelse och att partierna kunde enas, säger Rantala, som representerade Svenska folkpartiet i förhandlingarna.

– För SFP var det viktigt att prioritera utbildningssektorn. Nu flyttar vi över resurser från den allmänna förvaltningen till att trygga utbildningsverkets och social- och hälsovårdsverkets (som tilldelades resurser också i ramskedet) service. Utbildningsnämnden kan nu trygga skolassistenternas fortsättning, den svenska dagvården och ompröva nedskärningarna av timresurserna i gymnasiet, säger Rantala.

– Fullmäktigegrupperna säger i överenskommelsen klart ut att Norsens renovering ska inledas i början av 2015. Det är en viktig signal att vi inte accepterar att tidtabellen ytterligare försenas, konstaterar Rantala.

– Centrumbiblioteket vid Tölöviken får också grönt ljus, då vi flyttar över resurser från andra ”icke öronmärkta” investeringar för att kunna finansiera bygget. Centrumbiblioteket blir ett nytt, öppet och mångsidigt vardagsrum för helsingforsarna men också en ny nationell klenod för att manifestera 100-år av självständighet och byggandet av ett kunskapssamhälle, säger Rantala.

Haglund efterlyser en förklaring av Räsänen

SFP:s ordförande Carl Haglund efterlyser en förklaring av Kristdemokraternas ordförande Räsänen, som säger att KD lämnar regeringen om riksdagen godkänner en jämlik äktenskapslagstiftning.

Läs föregående artikel

Ahlberg ställer sig till förfogande i riksdagsvalet

"Det vi ser är en desperat reformiver på bekostnad av närdemokrati där medborgarna berövas sina möjligheter att påverka sina liv. Vi har inte råd med detta och medborgarna förtjänar bättre"

Läs följande artikel