Akutvården får inte centraliseras

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson godkänner inte regeringens planer att centralisera räddningsväsendet och den prehospitala akutvården.

– Regeringens centraliseringsiver verkar tyvärr inte avta. Tvärtom är det nu den mest brådskande vården som står i tur, d.v.s. ambulanserna och räddningsväsendet. Människors välmående får inte vara föremål för maktpolitik, säger Henriksson.

Regeringen bereder för tillfället ett förslag om att omorganisera räddningsväsendet. Regeringen vill centralisera ansvaret för räddningsväsendet till endast fem landskap. För tillfället finns det 22 räddningsverk i Finland.

– Centraliseringen av akutvården och räddningsväsendet till fem landskap istället för 18 landskap verkar endast vara en sparåtgärd. Vad är logiken i denna reform? I de övriga nordiska länderna, till exempel Norge och Sverige finns det hundratals räddningsverk. I Finland skulle vi enbart ha fem i framtiden, ifall regeringen får sin vilja i genom. Det är ytterst tvivelaktigt hur fem landskap skulle klara av att trygga räddningsverksamheten och akutvården jämlikt i hela landet. Ett stort frågetecken är också hur de språkliga rättigheterna kommer att tryggas i denna reform.

Anna-Maja Henriksson talade vid SFP:s partifullmäktigemöte i Borgå 1-2 oktober.

Wallin tuomitsee syyrialaisia sairaaloita vastaan tehdyt hyökkäykset

Svenska riksdagsgruppens ordförande, medlemmen i utrikesutskottet och tidigare försvarsministern Stefan Wallin kräver att det internationella samfundet vidtar åtgärder mot Rysslands agerande i Syrien.

Läs föregående artikel

Försämra inte fungerande regioners förutsättningar

På SFP:s näringslivsråds möte i Vasa idag uttryckte partiordförande Anna-Maja Henriksson sin oro över att stora reformer inte stöder den utvecklingspotential som finns i landet.

Läs följande artikel