Försämra inte fungerande regioners förutsättningar

På SFP:s näringslivsråds möte i Vasa idag uttryckte partiordförande Anna-Maja Henriksson sin oro över att stora reformer inte stöder den utvecklingspotential som finns i landet.

Förutsättningarna för de regioner där det finns framtidspotential riskerar försämras av regeringens åtgärder kring vårdreformen och infrastrukturen.  

– Regeringen verkar ha glömt att de har ett helhetsansvar för samhället. Står man i plenisalen och säger att sysselsättning är viktigt, kan man inte samtidigt avskaffa förutsättningar för framgångsrikt företagande och för regioner att växa. Regeringen måste se till att det för alla som arbetar inom regionen finns skola och hälsovård och fungerande infrastruktur, säger Henriksson.

Näringslivsrådet diskuterade också politikernas roll i kommunikationen mellan samhälle och företag.

– Vi politiker har ett ansvar för att upprätthålla och utveckla infrastruktur som vägar, hamnar och förbindelser. Dessa måste vara i skick för att företag ska ha förutsättningar att förverkliga sin potential. Det ligger på vårt ansvar att lyssna på vad näringslivet har att säga, och vad de behöver för att kunna växa.

– Den politik som regeringen för borde sträva till att maximera sysselsättningen och ta till vara den potential som finns i landets olika regioner. Inte att dra mattan undan.

Akutvården får inte centraliseras

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson godkänner inte regeringens planer att centralisera räddningsväsendet och den prehospitala akutvården.

Läs föregående artikel

Dags för parlamentarisk grupp för sysselsättning

Svenska SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson och Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin föreslår en parlamentarisk arbetsgrupp för sysselsättning. Gruppens uppgift skulle bli att ta fram konkreta förslag för att förbättra sysselsättningen.

Läs följande artikel