Mycket av vårt samhälles transportbehov sköts idag på hjul. Träindustrins råvarubehov och leverans av färdiga produkter sköts med lastbilar. Efterfrågan på grus och stenmaterial för byggnadsindustrin, som bara ökar, har också en direkt effekt på väganvändningen.
Det är viktigt att vårt vägnät är i ett tillräckligt bra skick för att hantera den tunga trafiken. I ett land som Finland, med långa avstånd och en exportberoende industri, är goda vägförbindelser en av förutsättningarna för ett fungerande samhälle och ekonomisk tillväxt. Satsningar på infrastruktur är i allra högsta grad också investeringar som gagnar det finländska näringslivet.

Livsmedelsproduktion

Inhemsk mat har, förutom att den är ren och god, en starkt sysselsättande effekt. Vi vill se en stark inhemsk produktion av trygga råvaror och livsmedel. När det gäller att producera ren och trygg mat har vi i Finland lagt ribban högt, högre än i de allra flesta länder.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström: Viktigt att det finns tillräckligt med rastplatser för chaufförer som säkerställer samhällskritiska transporter

Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström har ställt ett skriftligt spörsmål till kommunikationsminister Timo Harakka angående vilka åtgärder man kan vidta för att säkerställa att det finns öppna rastplatser längs vägarna för långtradarchaufförer.

Partidagen 2017 i Helsingfors

Motion 4 – Jämställdhetskonsekvensbedömning skall bli en självklarhet i transportplanering

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för att göra beslutsfattare på lokal och nationell nivå medvetna om behovet av jämställdhetskonsekvensbedömning i