Är regeringen äntligen fri från sannfinländska bojor?

Förra veckans regeringskris utmynnade i ett nytt samarbete mellan Centern, Samlingspartiet och den sannfinländska utbrytargruppen Nytt alternativ, eller Blå framtid som den numera kallar sig.

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz frågar om det nu finns möjlighet för reformer som under den sannfinländska tiden inte varit möjliga.

– Sannfinländarna har hittills kunnat torpedera många reforminitiativ, men Blå framtid har varken ett partiprogram eller en partiorganisation som skulle styra de kommande linjedragningarna. Skulle det nu finnas möjlighet att reformera familjeledighetssystemet eller slopa behovsprövningen för utländsk arbetskraft, frågar Adlercreutz.

Regeringsprogrammet, som Blå framtid säger sig omfatta i sin helhet, har en sysselsättningsmålsättning på 72 procent.

– För att få fart på sysselsättningen måste vi skapa en mer jämställd arbetsmarknad. Idag är kvinnornas sysselsättningsgrad mycket lägre än männens – därför behöver vi en familjeledighetsreform. Behovsprövningen av utländsk arbetskraft är direkt skadlig för företag inom snabbt växande, internationella branscher. Forskning visar att anställning av en arbetstagare med utländskt ursprung främjar exporten och därmed den ekonomiska tillväxten.

– Jag hoppas att den nygamla regeringen nu har mod att ta tag i alla de frågor som inte framskridit på grund av sannfinländarna, och en gång för alla frigör sig från de bojor som hittills stoppat många reformer.

SFP:s förslag till familjepolitisk helhetsreform finns att läsa här: http://www.sfp.fi/sv/node/7968

SFP i Helsingfors: Gruppanförande i debatten om bokslutet för 2016

SFP i Helsingfors gruppandförande 21.6.2017, framfört av Björn Månsson. Anförandet är i sin helhet på båda språken

Läs föregående artikel

För många frågetecken i yrkesutbildningsreformen

Riksdagens kulturutskott har igår fattat beslut om den stora reformen inom yrkesutbildningen. Innehållet i och finansieringen av yrkesutbildningen förändras radikalt.

Läs följande artikel