SFP i Helsingfors: Gruppanförande i debatten om bokslutet för 2016

SFP i Helsingfors gruppandförande 21.6.2017, framfört av Björn Månsson. Anförandet är i sin helhet på båda språken

Ärade ordförande,

Fjolårets resultat – överskott – på 470 miljoner euro, eller 454 miljoner i stadens kärnverksamhet och nästan 600 miljoner i hela stadskoncernen, är nog i största laget. Stadens mål är ju inte att generera vinst, utan att balansera intäkter och utgifter.

Kun tulos – ylijäämä – nousee noin kymmeneen prosenttiin kaupungin budjetista, se on sanalla sanottuna vähän överiksi. Se on 300 miljoonaa enemmän kuin oli budjetoitu, ja budjettihan oli jo alun perin selvästi ylijäämäinen. Ja näin siitä huolimatta, että energiayhtiömme Helen ja Helsingin Satama eivät enää suoraan tuo tulolisää kaupungin budjettiin. Jokainen meistä voisi helposti luetella rahareikiä jotka olisi voinut tukkia näillä miljoonilla, alkaen koulujen resursseista, sisäilmaongelmaisten koulujen korjaamisesta, terveyskeskus- ja hammashoitojonojen lyhentämisestä, kotihoidon parantamisesta, työllisyyden tukemisesta, sosiaalisten erojen kaventamisesta jne.

Ordförande,

vi vet orsakerna till att det gick som det gick, och ingen behöver beskyllas för dem: skatteintäkterna steg över 140 miljoner över budget, ränteläget har förblivit lågt, och markförsäljningen gav 240 miljoner. Väl så. Den tidigare förvaltningen, med stadsdirektörerna i spetsen, kan alltså åtminstone inte beskyllas för dålig ekonomisk disciplin. Låt oss alltså, i stället för att sörja över det skedda, se framåt. Nu har Helsingfors en buffert och därmed en god utgångspunkt inför vård- och landskapsreformen som ju kommer att i grunden förändra kommunernas ekonomiska premisser, på både utgifts- och intäktssidan. Utan att börja slösa bort fjolårets överskott kan vi med gott samvete nu täppa till åtminstone en del av de hål som har uppstått, inte minst p.g.a. det strikta produktivitetsmålet som inte tar hänsyn till att alla befolkningsgrupper inte växer i samma takt som medeltalet.

Låt oss också i fortsättningen minnas Mark Twains kloka ord om att det inte lönar sig att sälja mark, eftersom produktionen av den har upphört. Vår markförsäljning ska vara strängt restriktiv och selektiv, men naturligtvis är en försäljning ibland motiverad och rationell.

Arvoisa puheenjohtaja,

Tuhlaamatta voimme nyt harkita mihin huutaviin tarpeisiin voimme satsata vähän enemmän kuin tähän asti. Kun varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta sote- ja maakuntauudistuksen myötä tulee Helsinginkin ykköstehtävä, tämän pitää myös näkyä resurssoinnissa. Sote- ja maakuntauudistusta odottaessa meidän pitää myös saada sotepalvelut niin hyvään kuntoon, ettei niitä pystytä maakunnan toimesta ainakaan hetkessä romuttamaan. Tähän sisältyy myös perusterveydenhoidon tarpeeksi tiheä palveluverkosto. Tässä muutama prioriteetti: vanhusten kotihoito, omaishoitajien asema, nuorten ja lapsiperheiden tukeminen, päihdehoito ja maahanmuuttajien kotiuttaminen. Tehtävää riittää. Olkaamme iloisia siitä, että Helsingin talous on nyt hyvässä kunnossa.

Tästä on hyvä lähteä rakentamaan entistäkin parempaa Helsinkiä kaikille kaupunkilaisille.

Satsa på utbildning och forskning då arbetslivet förnyas

- Vi behöver satsa på utbildning och forskning om vi ska klara oss helskinnade genom den här samhällsförändringen, sade Thomas Blomqvist i riksdagens framtidsdebatt om förändringarna i arbetslivet på tisdagen.

Läs föregående artikel

Är regeringen äntligen fri från sannfinländska bojor?

Förra veckans regeringskris utmynnade i ett nytt samarbete mellan Centern, Samlingspartiet och den sannfinländska utbrytargruppen Nytt alternativ, eller Blå framtid som den numera kallar sig.

Läs följande artikel