Asylsökande ska kunna jobba direkt

Vad ämnar regeringen göra för att försnabba och underlätta sysselsättningen av asylsökande, undrar Anders Adlercreutz i ett skriftligt spörsmål han lämnade in i dag.

För närvarande måste asylsökande med bestyrkt identitet vänta i tre månader innan de kan arbeta, medan asylsökande utan identitetshandlingar måste vänta i sex månader.

– Tusentals asylsökande är idag tvungna att passivt vänta på ett beslut om uppehållstillstånd utan möjlighet till sysselsättning. Samtidigt är viljan att arbeta och integreras uppenbar. Här borde vi ta modell efter Sverige, där man kan börja arbeta direkt efter ankomst tack vare ett specialtillstånd, säger Adlercreutz.

Asylsökande utan identitetsbevis har mött stora svårigheter i att öppna bankkonto, eftersom lagen kräver att kunden ska kunna identifieras. Arbetsgivarna kräver i sin tur bankkonto för lönebetalning.

Migrationsverket piloterar som bäst ett betalkort för asylsökande, till vilket den månatliga stödsumman betalas. Betalkortet, som fungerar som ett prepaid-kort, kan användas i alla affärer i Finland. Det är i princip även tekniskt möjligt att betala lön till kortet.

– Betalkortet borde tas i bruk på nationell nivå så snabbt som möjligt. Dessutom borde möjligheten att få lön på kortet aktiveras genast, så att i alla fall de asylsökande som kan arbeta inom ramarna för den nuvarande lagstiftningen kunde göra det så snabbt som möjligt, säger Adlercreutz.

Svenska riksdagsgruppen kommer på tisdag eftermiddag att besöka asylmottagningen i Evitskog i Kyrkslätt och diskuterar där problemen med flyktingarnas integration.

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors vill ha alternativ i skolnätsreformen

De svenska elevernas antal i centrum växer, vilket ger en möjlighet att undvika ett konstlat och olyckligt motsatsförhållande mellan olika stadsdelar då skolnätverket utvecklas, enligt SFP:s stadsfullmäktigegrupp.

Läs föregående artikel

Svenska riksdagsgruppen: Alla asylsökande ska få ID-kort

Svenska riksdagsgruppen förutsätter att inrikesministeriet omedelbart tar fram ett ID-kort för asylsökande, som tillåter dem öppna ett bankkonto och därmed ta emot arbete.

Läs följande artikel