HUS måste kasta bollen om sin sparlista till välfärdsområdena och Helsingfors

SFP:s viceordförande Henrik Wickström anser att HUS-sammanslutningens styrelse inte kan ta ställning till den sparlista som HUS vd förberett till sammanslutningens styrelse. Han anser att HUS måste be välfärdsområdena säga sitt i ärendet innan någon som helst fortsatt beredning sker.

HUS-sammanslutningens vd föreslår bl.a. att Lojo samjour och förlossningsavdelning bör stängas samt Borgå samjour ska läggas ned. 

– Mitt budskap till HUS ledning och beslutsfattare samt till välfärdsområdets politiker i Västra Nyland och i andra områden samt Helsingfors har varit tydligt. Vi kan inte verkställa de åtgärder som finns uppräknade på HUS-sammanslutningens styrelselista. Det är dags för välfärdsområdena att säga sitt och jag hoppas att HUS ber välfärdsområdena och Helsingfors ser över situationen. HUS kan inte äventyra patientsäkerheten. Det är budskapet jag haft tydligt under senaste dagarnas förhandlingar med politiker och tjänsteinnehavare. Dessa nedskärningar är omöjliga att verkställa och skulle vara ett slag mot hela den nyländska befolkningen, säger Wickström bestämt.

Wickström säger att i slutet av oktober kommer HUS-sammanslutningens stämma att ha sitt möte. Det är det högsta beslutsfattandeorganet inom HUS och där är Helsingfors stad och alla välfärdsområden representerade. Enligt honom är det där som den ekonomiska ramen borde ses över.

-Mitt besked till vår välfärdsområdets ledning har varit tydlig. Vi kan inte lämna HUS i en knipa trots att vi måste tänja på vår budgetram. Vi måste garantera en grundlagsenlig vård på svenska och finska. Vi måste sedan förhandla med staten under de kommande åren om att vår återbetalning är tillräcklig så att vi undviker nedskärningar i vårt servicenät inom bashälsovården. Bäst vore det att få garantier om det, säger Wickström.

Wickström anser att nästa regering måste se över den ekonomiska modellen för välfärdsområdena och HUS. Han har föreslagit att HUS skulle tilldelas ett tilläggsanslag för forskning vilket man kunde göra utan att öppna hela vårdfinansieringen. Det kunde göras inom ramen för lagpropositionen om universitetssjukhustillägg som är på remiss eller som ett separat beslut. Det skulle också hjälpa hela situationen för HUS. Han hoppas också att välfärdsområdena och Helsingfors diskuterar situationen om HUS med staten.

-Det är staten som slagit fast den ekonomiska ramen för oss och den är inte tillräcklig och beaktar inte alla våra särdrag. Trots att staten sätter in mer pengar till vården täcker det bara en del av de kostnader som uppstår då välfärdsområdena skapas. Därtill ser det ut som om HUS i år gör ett underskott på ca 130-135 miljoner euro vilket inte beaktats i den finansiering staten gett till välfärdsområdena och HUS, säger Wickström.

-Situationen är svår men jag är övertygad om att en lösning hittas. Andra alternativ finns inte. Jag är ledsen att områdets invånare och personalen måste vara med om detta. Det känns ytterst tråkigt

då personalen inte fått info om det här på förhand. Vi behöver snabba besked så att invånarna och personalen inte behöver leva i ovisshet, säger Wickström.

Wickström deltar i manifestationen för jämlik vård som ordnades på Ekenäs torg i Raseborg idag, lördagen den 1 oktober.

Adlercreutz om Rysslands illegala annektering: Detta brott ställer FN på prov.

FN:s relevans ställs på prov i och med Putins oerhörda handlingar, konstaterar Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Putin undertecknade på fredagen en lag som i praktiken införlivar områden av Ukraina i Ryssland.

Läs föregående artikel

Blomqvist-Valtonen och Cederlöf: En delseger för Borgå, Raseborg och Lojo sjukhus

På SFP:s initiativ beslöt HUS sammanslutningens styrelse på sitt möte måndagen 3.10 att enhälligt återremittera den sparlista som tjänstemannaledningen presenterat för styrelsen.

Läs följande artikel