Rätt beslut av HUS styrelse att remittera sparförslagen – nu behövs snabba besked av välfärdsområdena och Helsingfors

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är glad då HUS-sammanslutningens styrelse valde att remittera ärendet angående vd:ns förslag på sparåtgärder. Förslaget gavs av SFP under mötet. Enligt förslaget kunde bl.a. Lojos och Borgås samjourer ha stängts, likaså Lojos förlossningsavdelning.

-Det här var det enda rätta beslutet. Nu är det viktigt att välfärdsområdena och Helsingfors i snabb takt förhandlar om hur HUS budgetramar kan justeras för nästa år. Det råder inga oklarheter om att vi säger något annat än ett starkt nej till nedskärningar i vårt servicenät. Utan våra regionsjukhus har vi inga chanser att erbjuda rätt vård i tid på eget modersmål. Vi som bor i regionerna ska inte behöva leva i osäkerhet, säger Wickström

Wickström säger att imorgon(tisdag) kommer Västra Nylands välfärdsområdets styrelses presidium att ha ett möte med välfärdsområdesdirektören. Han lovar ta upp ärendet om att se över HUS situation där. 

-Vi har i vårt välfärdsområde också ett underskott i nästa år men vi måste komma ihåg att se på helheten. Vi kan inte pruta på patientsäkerheten. Nu måste vi fixa det här och förhandla med staten om extra anslag för vår social- och hälsovårdsverksamhet i efterskott. Jag vill inte att vi under första åren börjar och göra större nedskärningar i servicen. Det skulle minska förtroendet för hela systemet. Jag hoppas även staten har förståelse för det eftersom annars kommer vi att stå inför utmaningar om några år, säger Wickström. 

Wickström hoppas nu på snabba besked. Han har varit ledsen för personalens del som har fått läsa om HUS sparlistor i offentligheten utan någon förhandsinformation. Enligt honom är det inte en god personalpolitik. 

-Jag har tidigare sagt att det vore bäst att ta ett nytt beslut om budgetramen i vår och i alla andra nyländska välfärdsområdes styrelser samt i Helsingfors i snabb takt. Vi måste få snabbt ett slut på det här så att personalen inte längre behöver leva i ovisshet och att invånarna kan leva i trygghet, säger Wickström. 

Wickström har också en hälsning till staten och regeringen. 

-Det är viktigt att se över ifall man inom ramen för universitetssjukhusfinansieringen som är på utlåtanderunda kunde höja anslagen så att man kunde garantera HUS viktiga forskningsarbete framöver. Vi alla vet hur viktigt forskningen är inom hälsovården. Det är något vi kan inte pruta på, säger Wickström.

Blomqvist-Valtonen och Cederlöf: En delseger för Borgå, Raseborg och Lojo sjukhus

På SFP:s initiativ beslöt HUS sammanslutningens styrelse på sitt möte måndagen 3.10 att enhälligt återremittera den sparlista som tjänstemannaledningen presenterat för styrelsen.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Företag och näringsliv lägger grunden för en välmående kommun

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfter upp vikten av satsningar på sysselsättning och företagens verksamhetsförutsättningar i kommunerna. Minister Blomqvist besökte Lojo och Vichtis den 3 oktober och träffade bland annat stadens ledning, besökte företag och svarade på skolelevers frågor under ett skolbesök.

Läs följande artikel