Dags för alla att säga vara de står i frågan om Raseborgs sjukhus

Henrik Wickström som fungerar som kommunstyrelseordförande i Ingå är bekymrad över Raseborgs sjukhus framtid. Ingå är en av de kommuner som berörs mest av frågan och han ser att oron har bara ökat under de senaste dagarna.

–  Det har varit tråkigt att följa med den här processen. HUS har inte hanterat ärendet på ett ändamålsenligt sätt. Situationen är olycklig, både för västnylänningarna överlag, men också ur personalens perspektiv på Raseborgs sjukhus, där ovissheten förstås är jobbig, säger Wickström.

Wickström hoppas att alla partier skulle ge klart besked om var man står i sjukhusfrågan.

–  SFP står fullt bakom sjukhuset och dess samjour, det är också i överensstämmelse med det som den av HUS utsedda arbetsgruppen föreslår. Jag hoppas de andra partierna kan ge en lika klar signal om sjukhusets framtid. Sjukhusets samjour kan bara räddas genom politiskt samarbete, säger Wickström.

Sjukhuset har skapat mycket engagemang bland västnylänningarna. Wickström har i samråd med lokala aktiva initierat ett jippo för sjukhusets framtid som kommer att ordnas söndagen den 15 mars på Ekenäs torg.

–  Frågan engagerar i Västnyland! Nu är det viktigt att vi tydligt visar hur stort stöd regionens gemensamma sjukhus har, avslutar Wickström. 

Norrback: Vi klarar oss inte utan kontanter

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om tillgången till kontanttjänster för vanliga konsumenter och företag.

Läs föregående artikel

Justitieminister Henriksson vill att besöksförbuden ska fungera bättre – ”Vi måste förbättra offrens ställning”

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson har tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma olika metoder för att förbättra besöksförbudets effektivitet. Målet är också att minska brott mot besöksförbud och öka säkerheten särskilt för offer för våld i nära relationer. Arbetsgruppen ska bland annat bedöma behovet av att införa elektronisk övervakning av besöksförbud.

Läs följande artikel