EU:s konstruktiva partier måste samarbeta

Efter EU-valet kommer det inte att finnas någon bekväm majoritet i Europaparlamentet, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

– De populistiska och EU-kritiska partiernas mandat förväntas växa och vi kan ha ett europeiskt råd, det vill säga medlemsländernas ministrar, som fortsätter bromsa avgörande beslut. Som motvikt måste högercenterns EPP, socialdemokraternas S&D, mittengrupperingarnas ALDE och de europeiska gröna lyckas bilda en koalition.

Nils Torvalds uttalade sin förhoppning om ett starkare samarbete under tisdagens HAnalys-seminarium om Europas framtida utmaningar. På seminariet talade även Sveriges och Finlands utrikesministrar.

Eftersläpande regioner, flyktingkrisen, skatteflykten och penningtvätten är bara en del av de problem som EU behöver bemöta under nästa mandatperiod.
– Att lösa dessa problem kommer att förutsätta mera ansvar och lite mindre plockande av billiga politiska poäng av partierna i en koalition, säger Torvalds.

Det säkerhetspolitiska läget kräver i sig ett starkare, mer handlingskraftigt EU.
–  Under hela efterkrigstiden har Europa varit en säkerhetspolitisk fripassagerare, säger Torvalds.
– Förenta staterna har burit huvudansvaret medan Europa har uppvisat en underlig Törnrosa-pacifism. Bakgrunden till den här pacifismen är inte svår att förstå: européer mördade varandra med stor frenesi fram till vapenstilleståndet 1945. Därefter har vi på goda grunder känt oss ånger- och ångestfyllda och inriktade på fred.

– Men dagens värld förutsätter att vi bär ett större ansvar. Det kan vi inte göra utan medel och utan beslutsamhet. Vi måste alltså klara av att för vår egen del omvärdera den situation Donald Trump och Vladimir Putin har försatt oss i.

Äldre bör kunna garanteras god vård

De brister som nu uppdagats inom den privata sektorns äldreomsorg måste tas på största allvar.

Läs föregående artikel

Viveca Hansson kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Nyland

Viveca Hansson från Esbo ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Läs följande artikel