Viveca Hansson kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Nyland

Viveca Hansson från Esbo ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Hansson studerar fysioterapi på Arcada, är förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom och är aktiv i kommunalpolitiken i Esbo. Hansson är också kårchef för Grankulla scoutkår. I sin kampanj vill hon lyfta fram frågor som rör psykisk hälsa, miljö och utbildning.

– Unga mår allt sämre i Finland idag och självmordsstatistiken är fortsättningsvis hög. I Finland satsas betydligt mer resurser på den fysiska hälsan. Mer resurser behövs för att förebygga psykisk ohälsa.

Hansson vill jobba för att det ska bli lättare att söka hjälp för den som behöver.

Jag vill jobba för att psykisk ohälsa ska bli mindre tabu. Tröskeln att söka hjälp måste vara låg. Ju tidigare man får hjälp, desto bättre.

EU:s konstruktiva partier måste samarbeta

Efter EU-valet kommer det inte att finnas någon bekväm majoritet i Europaparlamentet, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs föregående artikel

Torvalds: Finland behöver Europa och Europa behöver oss

På torsdag 31.1.2019 höll Finlands statsminister Juha Sipilä sitt inlägg i debatten om Europas framtid i Europaparlamentet. Europaparlamentariker Nils Torvalds var på plats och kommenterar debatten med Sipilä:

Läs följande artikel