Regeringen måste ta sitt ansvar för kollektivtrafiken

Indragningen av Y-tågen var, föga förvånande, ett stort misstag.

En månad efter att Y-tåget dragits in och IC-tågens hållplatser ändrats kan vi med facit på hand säga att den bestörtning som indragningarna väckte bland nylänningarna var befogad.

– De var inte enbart farhågor, nu vet vi att det handlade om fakta. Människor flyttar bort och säger upp sig från sina arbetsplatser. Skolelever väntar i timtal före och efter skolan och måste till och med i vissa fall övernatta på skolorten. Vardagen för många barnfamiljer har blivit ohållbar, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

– Statsminister Sipilä anser att decentralisering kan vara Finlands konkurrensfördel, men samtidigt har regeringen via en totalt ostrategisk, rent fiskal åtgärd direkt bidragit till att Västnyland utarmas. Situationen är oacceptabel. Den strider mot regeringens uttalade mål och sätter speciellt dem som inte har tillgång till bil i en omöjlig situation. I Y-tågets fall handlade det om en inbesparing på en dryg miljon euro. Den inbesparingen kan på intet vis rättfärdiga de problem som människor nu möter, och den ekonomiska förlust regionen lider.

Vi skall utvidga pendlingsområdena, inte förminska dem, understryker Adlercreutz.

– Både HRT och VR har själva medgett att situationen är problematisk. Regeringen måste inse att det inte är hållbart att lämna en hel region åt sitt öde utan fungerande trafikförbindelser. Regeringen Sipilä och minister Berner måste tänka om, och ta till åtgärder för att trygga kollektivtrafiken i Västnyland.

Nylund och Wallin: Höj hushållsavdraget!

SFP:s riksdagsledamöter Mats Nylund och Stefan Wallin föreslog i dagens aktualitetsdebatt en höjning av hushållsavdraget.

Läs föregående artikel

Finlands utmaningar är inte eurons fel

Svenska riksdagsgruppens åländska riksdagsledamot Mats Löfström lyfte igår i riksdagens remissdebatt upp vikten av att Finland deltar i det internationella beslutsfattandet.

Läs följande artikel