SFP vill införa en tvåårig förskola. Finland ligger långt under medeltalet i OECD-länder då det gäller barnens deltagande i dagvård och förskola. Det vill vi ändra på: dagvård och förskola är inte en förvaringsplats, utan ett viktigt led i barnens utveckling.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »