I välfärdsområdesvalet behövs din röst

Den 23 januari 2022 är en historisk dag. Då går vi nämligen till valurnorna för att rösta i det första välfärds­områdesvalet någonsin. Ett val som handlar om din och min trygghet.

De kommande fullmäktige ska bygga upp de nya välfärdsområdena, där man kommer att fatta beslut om var det ska finnas hälsocentraler, hur servicen till invånarna ska organiseras och hur man ska trygga vården på såväl svenska som finska i livets alla skeden. Det hand­lar i grund om botten om hur din och min vård ska se ut i framtiden.

Alla har rätt till god vård. När du är sjuk så ska du snabbt kunna få en tid till läkaren, när du ringer 112 ska du bli förstådd oberoende av om du talar finska eller svenska, när du blir äldre ska det finnas ett tryggt hem som väntar dig då du behöver det, när du befinner dig i en ny livssituation som förälder ska rådgivningen stöda dig och din familj i rätt tid, och när du mår psykiskt dåligt ska det finnas tillräckligt med psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig. Vården ska finnas nära dig då du behöver den, oberoende av var i Finland du bor.

För SFP är det viktigt att vården och omsorgen nu blir smidigare då social-, hälso- och sjukvården flyttas över till välfärdsområdet. Vi vill trygga dagens hälsocentraler. Det behövs fler händer överlag, och fler läkare och sjukvårdare till hälsocentralerna. Där servicen inte idag finns tillgänglig kunde vi ta i bruk till exempel mobila lösningar som hälsobussar. Också de digitala tjänsterna ska utvecklas och du ska i framtiden kunna få kontakt med en vårdare via chatten. De mentala problemen har ökat och därför behövs ett bredare nätverk med lågtröskelmottagningar. För SFP är det viktigt att du får den vård du behöver då du behöver den, utan att bollas från lucka till lucka. Vi vill att vårdköerna kortas ner så att du snabbare får vård. I detta arbete behövs såväl den offentliga vården som den privata samt tredje sektorn. Vi vill därför öka användningen av servicesedlar.

En välfungerande vård och omsorg kräver tillräckligt med personal och ett arbetsklimat där vårdpersonalen mår bra. Situationen idag oroar mig och coronapandemin har lagt ytterligare press på läget. Vårdare söker sig bort och vårdarbristen är ett faktum på många orter. Det ligger i allas intresse att hitta lösningar för att förbättra situationen. Ett tillräckligt antal utbildningsplatser för läkare, sjukskötare och närvårdare, välmående och trivsel i arbetslivet, gott ledarskap, jämställdhet, och konkurrenskraftiga löner är centrala pusselbitar med tanke på vårdbranschen. 

 

När vi nu ska bygga upp de nya välfärdsområdena, där man kommer att fatta beslut om var det ska finnas hälso­centraler, hur servicen till invånarna ska organiseras, hur räddningstjänsterna ordnas och hur man ska trygga en god vård, ja då behövs Svenska folkpartiet med vid de borden. Därför är det så viktigt att rösta på SFP. Jag är stolt över den kandidatbukett på 306 kandidater som vi går till val med i 16 välfärdsområden runt omkring i Finland. Jag är säker på att du bland våra kandidater i just ditt välfärdsområde hittar någon att lägga din röst på. En röst på SFP är en röst för ett tryggt­ samhälle, en välmående befolkning och vård på ditt modersmål.  

Nu är det val igen!

Även om det inte är mer än drygt ett halvt år sedan kommunalvalet så gäller det att vässa sina pennor igen och förbereda sig på att gå till valurnorna. Den här gången handlar det om det unika välfärdsområdesvalet.

Läs föregående artikel

”Välfärds­valet handlar just om detta: om möten, om omsorg för människan.”

Nästan 20 år av arbete kulminerar i dessa dagar i välfärdsområdesval. Den ena regeringen efter den andra har stångat huvudet blodigt i paragrafer och grundlagsbekymmer i sina försök att skapa en social­­­- och hälsovårdsreform som klarar en grundlagsgranskning. En granskning som i grunden går ut på att vi måste ha en reform som på bästa möjliga sätt säkrar både god vård för alla och en stark demokratisk struktur.

Läs följande artikel