Försämra inte studerandes hälsovård

Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) framtid är oklar inom regeringens planerade vårdreform. Landskapen tar över ansvaret för social- och hälsovården och SHVS möjlighet att fortsätta i sin nuvarande form verkar osäker.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin anser att SHVS måste få fortsätta sin verksamhet utan rädsla för att Centerns centraliseringsiver leder till försämrad studerandehälsovård.

– Det är studenterna som i tiderna byggt upp SHVS. Regeringens vårdreform, som riskerar försvåra SHVS:s verksamhet, är arrogant gentemot studerande. Det enda smarta vore att studerandehälsovården får en speciallösning och kan fortsätta som nu. En gammal god regel är att man inte skall reparera något som inte är sönder, säger Wallin.

– SHVS erbjuder högklassig hälsovård för universitetsstuderande och studentrörelsen har under de senaste åren arbetat för att även yrkeshögskolestuderande skulle kunna tas med i SHVS, detta för att vården ska vara jämlik för alla studerande på tredje stadiet. Regeringen får inte låta sin stormaktspolitik gå ut över studerandes välmående.

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolestuderande. SHVS:s tjänster kan anlitas av alla studerande som studerar för grundexamen vid universiteten i Finland.

Pohjoismaiden asia on meidän

Centerpartiet i Sveriges partiledare Annie Lööf och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson träffades idag under Lööfs Finlandsbesök.

Läs föregående artikel

Lägg jourreformen på is!

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen avbryter beredningen av jourreformen.

Läs följande artikel