Spela inte hasard med skattebetalarnas pengar

SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson fortsätter kräva regeringen på svar gällande frågan om vårdreformens valfrihetsmodell borde sändas till EU- kommissionen för notifiering.

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett utlåtande över reformen påtalat att det enda säkra vore att sända förslaget till Bryssel.

Regeringen medger i sitt eget lagförslag att ”det är omöjligt att ge ett helt säkert svar på vilken karaktär det föreslagna valfrihetssystemet har med tanke på EU:s regler om statligt stöd”. I förslaget konstateras också att bland annat att ”det färska avgörandet (T-216/15) om systemet i Slovakien ökar risken för att Finlands valfrihetssystem kan tolkas vara åtminstone delvis ekonomiskt.”

Mot den här bakgrunden är det obegripligt att regeringen vägrar ta det säkra före det osäkra.

– Har regeringen över huvud taget gjort någon riskanalys? Har regeringen räknat hur mycket det här kan komma att kosta skattebetalarna ifall EU sätter tummen ner, säger Henriksson.

Enligt Henriksson har medborgarna rätt att få veta vad riskerna är. Henriksson anser att centerns dröm om en landskapsförvaltning inte får göras med hur höga insatser som helst.

– Vi kan inte köpa grisen i säcken, än mindre spela hasard med skattebetalarnas pengar. Därför bör EU-delen utredas före riksdagen kan ta ställning till valfrihetsmodellen, säger Henriksson.

Löfström vill veta varför Finlands honorärkonsul i Barcelona sades upp

Det är oerhört anmärkningsvärt att ett demokratiskt europeiskt lands regering kräver att ett annat EU-land avskedar sin mångårige honorärkonsul bara för att den ätit lunch med en folkvald politiker som haft annan åsikt än landets regering.

Läs föregående artikel

Mera jämlikhet behövs på arbetsmarknaden

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, medlem av riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott, vill se fler åtgärder för att förebygga ojämlikheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Läs följande artikel