Minister Adlercreutz om klimatmötet COP28: EU visade ledarskap

Idag, den 13 december nåddes en överenskommelse vid klimatmötet COP28 i Dubai. Enligt Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz återspeglas EU:s avtryck i resultatet. För första gången har länderna enats om en uppmaning att fasa ut fossila bränslen inom energiproduktionen. Man enades också om att tredubbla den globala kapaciteten för förnybar energi och fördubbla energieffektiviteten fram till 2030.

– I förhandlingarna visade den Europeiska unionen det ledarskap som EU förväntas visa. Vi är världens största inre marknad och inte minst därför har det EU gör ett stort inflytande. Nu är det viktigt att vi på EU-nivå ser till att ambitionen upprätthålls. EU:s ledarskap behövs också vid framtida möten, säger Adlercreutz.

Adlercreutz deltog i klimatkonferensen i Dubai i början av december som en del av den finländska delegationen. Då hade man precis kommit överens om en fond för klimatskdor till vilken mer än 700 miljoner dollar samlades in under mötet.

– Det gläder mig att se att antalet länder med en ambitiös agenda i kampen mot klimatförändringarna ökar hela tiden. Det här mötet markerade också en liten, men klar förändring i den uppdelning mellan utvecklingsländer och industriländer som tills nu gjort det svårt att nå överenskommelse om gemensamma åtgärder. Det här årtiondet är avgörande för hur vi tacklar klimatförändringen och vi kunde här se en lovande utveckling inför framtida beslut, säger Anders Adlercreutz.

Minister Bergqvist ser ljusglimtar i årets Move!-resultat: Den negativa trenden jämnats ut – nu ska vi se till vända den

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist ser med tillförsikt på Move!-resultaten för 2023 som publicerades idag. Enligt Move! - mätningarna har den negativa trenden för elevernas fysiska funktionsförmåga jämnats ut. På nationell nivå har elevernas fysiska funktionsförmåga till och med delvis förbättrats.

Läs föregående artikel

Henriksson: Ett fantastiskt genombrott – sametingslagen till riksdagen!

Regeringen har vid sitt sammanträde torsdagen den 14 december enhälligt godkänt förslaget till ny sametingslag. Lagförslaget går nu till riksdagen för behandling. Flera regeringar har eftersträvat att reformera sametingslagen, men inte nått ända fram.

Läs följande artikel