Minister Bergqvist ser ljusglimtar i årets Move!-resultat: Den negativa trenden jämnats ut – nu ska vi se till vända den

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist ser med tillförsikt på Move!-resultaten för 2023 som publicerades idag. Enligt Move! – mätningarna har den negativa trenden för elevernas fysiska funktionsförmåga jämnats ut. På nationell nivå har elevernas fysiska funktionsförmåga till och med delvis förbättrats.

– Det är glädjande att se en försiktig men positiv utveckling i barns och ungas fysiska funktionsförmåga. I många familjer, skolor och kommuner har man eventuellt uppmanat barn och unga att röra på sig mera. Den negativa trenden har jämnats ut, nu ska vi göra allt vi kan för att vända den. Regeringen har en stark politisk vilja att få barn och unga att röra på sig mera och vi har bra verktyg för att åstadkomma det, säger Bergqvist.

Move!-mätningarna görs på årskurserna 5 och 8. På basen av årets resultat beräknas 38,4% av elevernas fysiska funktionsförmåga vara på en nivå som kan påverka hälsan och välbefinnandet negativt, förra året var andelen 39,7%. På nationell nivå har pojkarnas resultat förbättrats, och den nedåtgående trenden bland flickorna verkar nu ha stannat av. De regionala skillnaderna är fortsatt stora – barn och unga som bor i städer klarar sig bättre än barn på glesbygden.

Minister Bergqvist säger att resultaten visar att de åtgärder regeringen listat i det förvaltningsövergripande Mer motion i Finland-programmet, med 20 miljoner euro i årlig finansiering, verkligen behövs.

– En stor del av barnen och de unga behöver ännu stärka sin kondition. Det görs bäst genom att göra motionen rolig – leka utomhus, cykla, springa, åka pulkka och genom idrottshobbyer. Det är extra viktigt att vi når de elever som behöver stöd med sin fysiska aktivitet med riktade åtgärder. Genom Mer motion i Finland-programmet satsar vi 5 miljoner euro på att utveckla motionsrådgivningen nästa år. På basen av elevens Move!-resultat kan man till exempel erbjuda eleven möjlighet till en personal trainer i skolan eller hjälpa eleven att hitta en fysiskt aktiv hobby man trivs med, säger Bergqvist.

Information om resultaten i Move!-mätningarna: https://www.oph.fi/sv/nyheter/2023/forsamringen-av-den-fysiska-funktionsformagan-hos-barn-och-unga-har-stannat-av

Mer Motion i Finland-programmet: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165043/Regeringsprogrammet-f%c3%b6r-statsminister-Petteri-Orpos-regering-20062023_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Wickström: Vi tänker långsiktigt och satsar på unga, utbildning och vården

Riksdagsledamot Henrik Wickström betonade långsiktig ekonomisk politik med satsningar på framtiden i sitt anförande i dagens responsdebatt om budgetpropositionen. Wickström lyfte fram bland annat stärkandet av de offentliga finanserna, satsningar på unga och utbildning samt tacklandet av utmaningarna inom social- och hälsovården.

Läs föregående artikel

Minister Adlercreutz om klimatmötet COP28: EU visade ledarskap

Idag, den 13 december nåddes en överenskommelse vid klimatmötet COP28 i Dubai. Enligt Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz återspeglas EU:s avtryck i resultatet. För första gången har länderna enats om en uppmaning att fasa ut fossila bränslen inom energiproduktionen. Man enades också om att tredubbla den globala kapaciteten för förnybar energi och fördubbla energieffektiviteten fram till 2030.

Läs följande artikel