Minister Bergqvist på Internationella kvinnodagen: ”Vi behöver flera kvinnor på ledande positioner inom idrottsvärlden”

Idag på den internationella kvinnodagen höll idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist frukosttillställning på undervisnings- och kulturministeriet med temat jämställdhet inom idrotten. Evenemanget samlade framstående kvinnliga idrottare och idrottsledare för att diskutera och lyfta fram kvinnors ställning inom den finska, europeiska och internationella idrottsvärlden.

Minister Bergqvist säger att det långsiktiga arbetet i Finland gjort att trenden pekar åt rätt håll, men att det ännu finns jobb kvar att göra för att öka kvinnors representation inom idrottsvärlden, både på ledningsnivå och i tävlingssammanhang.

– Vi behöver flera kvinnor på ledande positioner inom idrottsvärlden. Sedan 1990-talet har vi strävat efter att öka kvinnors andel i ledande positioner inom idrottsorganisationer genom projekt, rekommendationer och utbildningar. Kvinnorna är ännu i minoritet, i över hundra av de idrottsorganisationer som får statsunderstöd är bara en knapp tredjedel av styrelseledamöterna kvinnor. Positivt är att på drygt tio år har andelen anställda kvinnor på idrottsorganisationernas ledande positioner ökat från 24% till 34%, säger Bergqvist.

Bergqvist pekade på att det fortfarande finns utmaningar kvar att övervinna för jämställdheten i idrottsvärlden.

– En nyligen genomförd jämförelse av jämställdheten i EU-länderna placerade Finland på en åttonde plats, där våra poäng föll bland annat för idrottens del. Tidigare undersökningar har visat att i vissa fall kan kvinnors euro fortfarande mycket liten i idrottsvärlden, i vissa fall endast 3 cent, påpekade minister Bergqvist.

Evenemanget var inte bara en plattform för diskussion, utan ett sätt att uppmärksamma kvinnlig idrott och arbetet för jämställdhet inom idrotten. Frukosttillställningen visade på ett tydligt engagemang från ministeriets sida att fortsätta driva frågan om jämställdhet inom idrotten. Tanken är att evenemanget ska bli en tradition.

 

Henriksson på internationella kvinnodagen: Finland behöver slå vakt om förlossningssjukhusen!

Idag uppmärksammas internationella kvinnodagen. Trots att Finland ofta leder internationella jämförelser återstår det ännu mycket arbete förrän kvinnor och män är jämställda. SFP:s partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson understryker att kvinnohälsa och jämlik förlossningsvård också handlar om jämställdhet.

Läs föregående artikel

Andersson vill bli partiordförande

Otto Andersson, riksdagsledamot och Svenska riksdagsgruppens ordförande, ställer sig till förfogande som SFP:s partiordförande vid partidagen i juni. Andersson säger att folkrörelsen SFP givit honom otroligt mycket och att han därför också vill ge sitt yttersta för SFP.

Läs följande artikel