Nylander: Grundlagsutskottets integritet hotad

Genom att förvränga grundlagsutskottets uttalanden går regeringen in på en farlig väg.

– Då grundlagsutskottet år 2009 behandlade frågan om till vilken statlig regionförvaltning Karleby skulle höra, var grundlagsutskottets ställningstagande entydigt och lämnar inget utrymme för tolkning: av till buds stående alternativ ska alltid det alternativ väljas som bäst tryggar tillgången till svensk service, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander, som var grundlagsutskottets medlem åren 2007-2011.

– Det är oerhört oroväckande att man i lagberedningen nu, i samband med jourreformen, har gått in för att förvränga grundlagsutskottets ställningstagande. Grundlagsutskottets ställning som tolkare av lagars grundlagsenlighet är därmed hotad, säger Nylander.

Om vi tillåter att fundamentala juridiska grundvalar i vårt samhälle utsätts för politisering och förvanskning skapar vi ett samhälle där grundlagen och grundrättigheterna tolkas utifrån rådande politiska vindar och politiska ambitioner.

– Detta är en oerhört farlig utveckling för hela principen med rättsstaten, säger Nylander.

– Vi kan inte tillåta att påhittade sanningar och verkligheter tar över. Grundlagsutskottet har hittills varit garanten för att vår grundlag följs i lagstiftningen, vilket har skapat kontinuitet och stabilitet i vårt samhälle. Genom att förvanska grundlagsutskottets ställningstagande förnekas och förklenas också grundlagen, säger Nylander.

Jerkku: Fel i lagförslaget tär på regeringens trovärdighet

Ordförande för Svenska folkpartiet i Österbotten Sven Jerkku är oroad över att lagförslaget om jourreformen och sjukhusnätet har visat sig ha allvarliga felaktigheter i sina motiveringar.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Hållbar utveckling kräver konsekvens

"Om vi ställer upp ett mål - och det har vi gjort - måste vi också fatta de delbeslut som krävs för att vi skall nå målet. Allt annat är självbedrägeri"

Läs följande artikel