Päivi Storgård ställer upp i riksdagsvalet

Päivi Storgård, 48, ställer upp i vårens riksdagsval.

Storgård, författare och reporter till yrket, är Svenska folkpartiet i Finlands vice ordförande samt medlem av stadsfullmäktige i Helsingfors. Storgård ställer också upp i Helsingfors valkrets.

– Som trebarnsmor vill jag arbeta för att våra barn och ungdomar tillåts växa upp i ett säkert samhälle. Jag vill arbeta för att de ska få en god utbildning och tillräckliga förutsättningar för att finna sin plats i livet. Det är medborgarens rätt, säger Storgård.

– Jag besitter en gedigen kunskap om vår tids vardag. Såväl det allt hårdare arbetslivet som den ökande arbetslösheten tär på välfärden. I synnerhet i huvudstadsregionen är barnfamiljernas vardag ett ständigt pusslande under ett allt hårdare tryck.

Storgård betonar också sysselsättningens roll i arbetet med att lyfta vårt land ur den dal vi befinner oss i.

– Småföretagarna spelar en väldigt stor roll i det arbetet: 93% av de finländska företagen är småföretag. Vi ska ta deras uppgift som arbetsgivare på allvar.

I sin kampanj vill Storgård också särskilt lyfta fram Helsingfors och stadens unika ställning.

– Vår huvudstad är landets lok. Vi måste locka fler företagare och ge dem goda möjligheter att utvecklas och växa.

Nylund rasar över tvångsinlösningar

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) rasar över hur Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten agerar.

Läs föregående artikel

Silja Borgarsdóttir Sandelin kandiderar

SFP i Helsingfors har idag nominerat Silja Borgarsdóttir Sandelin (29) till riksdagskandidat.

Läs följande artikel