Partisekreterare Guseff: Absurda fastighetsskatter utarmar landsbygden och skärgården

– De absurda höjningar av fastighetsskatterna som vi hört om nu från Åbolands skärgård måste stoppas. Skattemyndigheterna kan inte ha som uppgift att avgöra huruvida folk ska kunna bo kvar i skärgården eller tvinga folk att sälja egendom som kanske hört till släkten i hundratals år, konstaterar Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff.

Fastighetsskatterna är ur beskattarens synvinkel tacksam eftersom människorna inte har möjlighet att kringgå att betala fastighetsskatt. Men skattebjörnens hunger får inte orimligt gå ut över vanliga människor som kanske inte har skattebetalningsförmåga.

– Att höja beskattningsvärdet för kobbar och skär på ett sätt som innebär att fastighetsskatten stiger från exempelvis drygt 1000 euro till över 10000 euro per år är inte rimligt. Under de senaste åren har en utveckling skett där man från statens sida velat höja beskattningsvärdena. Från Svenska folkpartiets sida har vi varnat för effekterna av detta. Det kan lätt uppstå sådana situationer vi nu ser i Åboland. Därför har vi i vårt riksdagsvalsprogram slagit fast att fastighetsskatterna måste hållas på en rimlig nivå, fortsätter Guseff.

– Alla ansvarstagande partier vill naturligtvis att vi kan samla in tillräckligt med skatter för att finansiera välfärden. Situationen i Åboland nu visar dock vilka konkreta effekter en skärpt beskattning av ägande kan få. Välfärden kan bäst garanteras genom en hög sysselsättning, inte genom att avfolka skärgården och landsbygden, slår Guseff fast.

Torvalds röstade nej till upphovsdirektivet: förslaget är dåligt och obalanserat!

Idag, tisdag 26 mars, röstade EU-parlamentet om det kontroversiella direktivet om upphovsrätt. Lagförslaget är en del av EU:s strategi för att anpassa den inre marknaden till den digitala eran.

Läs föregående artikel

Torvalds frustrerad: de finska transportföretagen tvingas vänta på lika regler för godstransporter

Europaparlamentet skickade idag 27.3.2019 tillbaka det s.k. mobilitetspaketet till ny utskottsbehandling. Det betyder att finska transportföretag tvingas vänta på den viktiga uppdateringen, som skulle leda till att utländska transportfirmor måste följa finska regler vad gäller transporttider och löner i Finland.

Läs följande artikel