Torvalds frustrerad: de finska transportföretagen tvingas vänta på lika regler för godstransporter

Europaparlamentet skickade idag 27.3.2019 tillbaka det s.k. mobilitetspaketet till ny utskottsbehandling. Det betyder att finska transportföretag tvingas vänta på den viktiga uppdateringen, som skulle leda till att utländska transportfirmor måste följa finska regler vad gäller transporttider och löner i Finland.

Europaparlamentariker Nils Torvalds är frustrerad:

– Det är viktigt att alla transportföretag som är aktiva i samma medlemsstat följer samma spelregler, konstaterar Torvalds. I praktiken skulle förslaget ha säkerställt att alla företag som kör i Finland också måste följa finska regler på arbetsmarknaden, oberoende av vilket medlemsland de är registrerade i.

– Vi måste få ett slut på den snedvridna konkurrenssituationen där utländska transportföretag kan låta sina förare transportera varor nästan dygnet runt, medan finländska förare varit tvungna att ta lagstadgade pauser. Det har också förlängt leveranstiden och därmed höjt priset på transporten. Utländska transportfirmor har i sin tur satt ett mycket lägre pris, eftersom transporten går snabbare och förarnas lön varit en spottstyver i förhållande till de finländska, säger Torvalds.

De nya reglerna kräver bl. a. att utländska förare ska få samma lön som finländska förare och att färdskrivare vid inspektion visar att föraren tagit lagstadgade pauser och inte använder långtradaren som bostad.

– Det här är en av de frågorna som behöver lösas på europeisk nivå och jag är frustrerad över att förslaget skickades tillbaka till utskottet. Vi måste ro i hamn det här viktiga paketet ännu under den här mandatperioden. Det här har varit en fråga som kommit upp i många diskussioner med folk i transportbranschen och som upplevts som orättvis.

Paketet skulle även minskat transportsektorns miljöpåverkan, då mängden långtradare som kör utan last blir färre på våra landsvägar, avslutar Torvalds.

Partisekreterare Guseff: Absurda fastighetsskatter utarmar landsbygden och skärgården

- De absurda höjningar av fastighetsskatterna som vi hört om nu från Åbolands skärgård måste stoppas. Skattemyndigheterna kan inte ha som uppgift att avgöra huruvida folk ska kunna bo kvar i skärgården eller tvinga folk att sälja egendom som kanske hört till släkten i hundratals år, konstaterar Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff.

Läs föregående artikel

Torvalds: Storbritannien står vid avgrundens brant – och utan lösning i sikte

Storbritannien har än en gång röstat om de olika alternativen för landets utträde ur unionen. Än en gång röstade majoriteten emot alla förslag. Det bådar inte gott för Storbritanniens framtid , framhåller Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) i en kommentar från Europaparlamentets sammanträde i Strasbourg.

Läs följande artikel