Teckenspråkslagen går framåt

Anna-Maja Henriksson: Teckenspråkslagen är ett mycket viktigt steg framåt

Statsrådet gav idag regeringens proposition till ny teckenspråkslag. Lagförslaget har beretts av justitieministeriet. Svenska folkpartiets vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd med att teckenspråkslagen nu går vidare till riksdagens behandling.

– Den nya teckenspråkslagen är ett oerhört viktigt steg framåt med tanke på de teckenspråkigas språkliga rättigheter. Genom teckenspråkslagen vill vi öka myndigheternas kännedom om teckenspråken och de teckenspråkiga som en språklig och kulturell minoritet, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson. Teckenspråkslagen ska gälla de två nationella teckenspråken, det vill säga det finska och det finlandssvenska teckenspråket.

– Språket är en viktig del av varje människas identitet. Därför var det också extra viktigt att den i statsrådet idag godkända teckenspråkslagen omfattar såväl det finska som det finlandssvenska teckenspråket. Det finlandssvenska teckenspråket talas av ca 300 personer och det har redan länge varit ett särskilt hotat språk. Justitieministeriet kommer därför också att inleda en utredning om helhetssituationen för det finlandssvenska teckenspråket, avslutar minister Henriksson.

SFP nominerade kandidater i Uleåborg

Svenska folkpartiet i Finland har nominerat sina första nio kandidater i Uleåborgs valkrets.

Läs föregående artikel

Pia Sundell kandiderar i Nyland

Verksamhetsledare Pia Sundell kandiderar i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Läs följande artikel