Pohjoismaiden asia on meidän

Centerpartiet i Sveriges partiledare Annie Lööf och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson träffades idag under Lööfs Finlandsbesök.

Under mötet diskuterade s bland annat det säkerhetspolitiska läget, invandringspolitik och EU:s framtid samt vikten av nordiskt samarbete i dessa frågor.

– De utrikes- och säkerhetspolitiska utmaningarna vi står inför är gemensamma, och jag är därför glad för den goda dialogen vi för med våra systerpartier, säger Annie Lööf.

Svenska riksdagsgruppen kommer i sin skuggbudget att presentera en familjepolitisk helhetsreform, som har inslag av den svenska modellen. Sveriges progressiva syn på familjeledigheterna och dagvårdssystemet har länge varit en inspirationskälla för bland annat SFP:s familjepolitik.

– Det är också roligt att se att den politik som Centerpartiet i Sverige målmedvetet fört gällande invandring, familjeledigheter och sysselsättningspolitik ger resultat i opinionsmätningarna. Det visar på att en förnuftig och ansvarsfull politik framom populism i längden är den rätta vägen att gå, säger Anna-Maja Henriksson.

Vill regeringen stoppa all invandring?

Regeringen föreslår ett lägre utkomststöd för alla som inte haft anknytning till Finland under de senaste tio åren.

Läs föregående artikel

Försämra inte studerandes hälsovård

Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) framtid är oklar inom regeringens planerade vårdreform. Landskapen tar över ansvaret för social- och hälsovården och SHVS möjlighet att fortsätta i sin nuvarande form verkar osäker.

Läs följande artikel