Vill regeringen stoppa all invandring?

Regeringen föreslår ett lägre utkomststöd för alla som inte haft anknytning till Finland under de senaste tio åren.

Detta så kallade integrationsstöd motiveras med en inbesparing på cirka 3,4 miljoner euro och minskad attraktionskraft. Det vill säga att asylsökande inte längre skulle söka sig till Finland.

– Varför vill regeringen med alla medel signalera att Finland ställer sig negativt till invandring? Varför vill man signalera att asylsökande och invandrare förtjänar ett sämre system än andra? Varför vill vi dela in invånare i äkta och oäkta finländare, frågar riksdagsledamot Eva Biaudet.

Biaudet anser att regeringen med detta förslag stryper förutsättningarna för att få ekonomin i rullning. Nationalekonomer har visat att invandring är en klar fördel för ett lands internationalisering. Mer export ger fler jobb, som leder till bättre ekonomi.

– Vi borde nu fundera mer på hur vi kan få export och nya jobb och hur åtgärda vår utmanande demografipyramid. Med 4500 asylsökande hittills i år, kan vår attraktionskraft bli mycket sämre? Vill vi stoppa all invandring, även arbetskraftsinvandring?

Låt Finland visa vägen

Finlands nisch i en allt hårdare värld är att agera vägvisare. Svenska riksdagsgruppen uppmanar därför regeringen att välja föregångarens sida framför populismens.

Läs föregående artikel

Pohjoismaiden asia on meidän

Centerpartiet i Sveriges partiledare Annie Lööf och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson träffades idag under Lööfs Finlandsbesök.

Läs följande artikel