Snabba nätförbindelser är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig de nya digitala tjänster som utvecklas, och i slutändan för att kunna garantera möjligheter till bosättning i hela landet. Förbindelserna ger också möjlighet för både stat, kommun och företag att erbjuda tjänster även till de som bor längre från tätorterna. Utbyggandet av optiskt fibernät behöver också prioriteras. Den nya generationens trådlösa nätverk ger nya möjligheter att vidareutveckla digitala tjänster och är en förutsättning för en ökad digitalisering.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »