Personer med funktionsnedsättning ska bemötas på samma sätt som andra människor och inkluderas i arbetslivet och samhället på jämlika villkor. 
Vi anser att en språklig särlösning är särskilt motiverad när det gäller att organisera den svenskspråkiga servicen för dessa individer.

Annica Tallqvist

Ledningens assistent

Kontakt »