Motion 26 – Flere alternativ att kontakta myndigheter

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • ändamålsenliga, mångsidiga och tillgängliga sätt att vara i kontakt med myndigheter

Behandling

I Finland har vi 750.000-800.000 hörselskadade personer. Vi har också närmare 300.000 äldre och handikappade personer som inte använder elektroniska hjälpmedel.

Samtidigt har vi en allt starkare utveckling mot att medborgare får service via telefon eller via web-tjänster. För hörselskadade, äldre och handikappade medför detta dock många praktiska svårigheter. Det blir allt vanligare att en person måste ringa till t.ex. hälsocentralen för att kunna beställa en tid till mottagning. Om du lyckas ta dig igenom det elektroniska systemet noteras din kontakt och du utlovas att de ringer tillbaka. För hörselskadade kan detta vara mycket besvärligt att vänta en hel dag och att sedan märka när ett samtal kommer. Väntan kan utsträcka sig över flere dagar och gör att många äldre glömmer bort tiden och går miste om sin bokning.

Det finns andra möjligheter till kontakt via web. Det märks när du beställer t.ex. flygbiljetter, så då kan du fråga via chatt-sidan.

Till nödcentraler kan det vara bra att kunna använda sms. Då kan du skriva på svenska och myndigheten får vid behov se till att de förstår.

Svenska seniorer i Nyland rf föreslår att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att flera kontaktmöjligheter till myndigheter utvecklas såsom e-post och sms vid sidan av telefonsamtal
  • att nödcentralerna får möjlighet att ta emot alarm via e-post och sms.
  • att det införs tvåvägskommunikation på myndigheternas webtjänster (chatt-funktion)

Svenska Seniorer i Nyland rf
Gustav Båsk Isa Forsbäck

Partifullmäktiges svar:

När tekniken utvecklas behöver man ändå ta i beaktande specialgrupper i samhället som inte har möjlighet att tillgodogöra sig den nya tekniken alla gånger. Samtidigt erbjuder ny teknik många nya sätt att vara i kontakt med myndigheter och tjänsteleverantörer av olika slag. Exempel på detta är 112 appen som sänder uppringarens gps-platsinformation automatiskt till nödcentralen under samtalet. Det hjälper räddningstjänsten att hutta fram och försnabbar hjälpen.

Av de ca 4 miljoner nödmeddelanden som nödcentralerna tar emot årligen är ca 3 miljoner nödsamtal. Det finns en SMS tjänst i funktion och ca 100 textmeddelanden tas emot per år. Att ta kontakt via SMS tar ändå betydligt längre än ett telefonsamtal, men är givetvis en möjlighet för hörselskadade att få kontakt. Varje nödcentral har ett särskilt mobilnummer för textmeddelanden. Erfarenheter från andra länder visar ändå att ifall tjänsten inte kräver registrering så har den missbrukats flitigt med en mängd onödiga utryckningar som följd.

Motionärerna nämner också flera andra nya sätt att vara i kontakt som redan används av många företag. Den s.k. chat-funktionen som blir allt vanligare gör att man kan kommunicera via skriven text via webben, och det möjliggör exaktare kommunikation är tal ibland erbjuder. Det är också bra om man kan granska efteråt vad som skrivits. Flera myndigheter erbjuder redan en sådan tjänst och den blir allt vanligare.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • mångsidiga och ändamålsenliga sätt att vara i kontakt med myndigheter