Raseborgsjourens öppettider hotas minskas till hösten – nu krävs snabba beslut av välfärdsområdet

HUS styrelse sammanträdde till möte måndag morgon. På listan var bland annat Raseborgs jours framtid. HUS tjänstelednings förslag var att 24/7-primärvårdsjouren decimeras under hösten, för att förbereda en överföring av jouren till välfärdsområdet. Enligt tidigare beslut kommer jouren att överföras till Västra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2025. HUS har haft speciallov av social- och hälsovårdsministeriet att ordna dygnetruntjour. Speciallovet går ut 31.12.2024.

Nu lutar det mot att jouren inte fortsätter i nuvarande omfattning, ifall inte välfärdsområdet tar en annan linje. 

SFP lämnade in ett ändringsförslag till beslutet, som skulle ha säkrat att HUS inte gör ändringar i jouren innan välfärdsområdets inställning till jourens omfattning är klar. 

“Jag lämnade in ändringsförslaget, som tyvärr inte fick stöd av majoriteten i styrelsen. Det är välfärdsområdet och inte HUS som ska fatta beslut om jouren, eftersom jouren övergår till välfärdsområdet från år 2025. Majoriteten av våra kolleger i HUS styrelse ser inte vikten av jouren. Det är verkligt nedslående”, säger Cederlöf.

Cederlöf påtalar ändå att välfärdsområdet ännu kan inta en annan ställning.

“Jag hoppas att välfärdsområdet nu tar tag i saken och fattar snabbt beslut om jourens fortsättning. Det kan ännu rädda 24/7-jouren”, säger Cederlöf.

Också Cederlöfs styrelsekollega Elin Blomqvist-Valtonen drog en lans för jouren på mötet. Även hon är besviken på resultatet.

“Vi i SFP har hela tiden framhållit att jouren bör fortsätta som förut, oberoende av om arrangören är HUS eller välfärdsområdet. Raseborgs sjukhus är helt avgörande för att kunna trygga service på svenska i regionen. Vi fortsätter arbetet för våra närsjukhus”, säger Blomqvist-Valtonen.

Niclas Sjöskog ställer upp i EU-valet

Niclas Sjöskog, Pedersöre, ställer upp i EU-valet. Sjöskog har en långvarig karriär inom intressebevakning och av politiska uppdrag. För tillfället fungerar han som fullmäktigeordförande i Pedersöre, vice ordförande för Österbottens svenska producentförbund och första vice ordförande i fullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund(SLC). Sjöskog ställde även upp i riksdagsvalet och EU-valet 2019.

Läs föregående artikel

Wickström: Tågtrafiken inleds vid Ingå station den 3.4.

VR:s tidtabeller för vårens tågtrafik publicerades i dag. Samtidigt blev det klart att det första tåget sedan våren 2016 stannar på Ingå station den 3 april. VR kör direkttåg mellan Helsingfors och Hangö tre gånger i veckan. Dessa trafikdagar är onsdag, fredag och söndag. Biljetter och detaljerade tidtabeller finns på vr.fi.

Läs följande artikel