Niclas Sjöskog ställer upp i EU-valet

Niclas Sjöskog, Pedersöre, ställer upp i EU-valet. Sjöskog har en långvarig karriär inom intressebevakning och av politiska uppdrag. För tillfället fungerar han som fullmäktigeordförande i Pedersöre, vice ordförande för Österbottens svenska producentförbund och första vice ordförande i fullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund(SLC). Sjöskog ställde även upp i riksdagsvalet och EU-valet 2019.

Sjöskog ser speciellt jord-och skogsbruksfrågorna som de mest centrala för honom inför kommande EU-val. Runt om i Europa pågår som bäst kraftiga bondeprotester vilket visar att något måste ske. Böndernas lönsamhet och framtidsutsikter är hotade.

– Bondeprotesterna i Europa visar att EU har förbisett jordbrukets uppgift, d.v.s. produktionen av mat. Detta vill jag ändra på, säger Sjöskog.

Sjöskog påminner om att den nationella lagstiftningen gällande jordbruket till stor del styrs från EU. Därför är det viktigt att SFP har en stark bevakning i Bryssel.

– EU har en betydande roll när det kommer till att skapa bättre förutsättningar för bönderna i Finland, säger Sjöskog.

Att bekämpa klimatförändringen är av avgörande betydelse för Europa. Sjöskog påminner om behovet att inte fastna vid enskilda metoder.

–  EU satsar nu allt krut på en enda teknik, elektrifiering. Att förbjuda förbränningsmotorer är inte ett klokt beslut. Målet ska vara koldioxidneutralitet men metoderna för det ska lämnas till ingenjörerna, inte bestämmas av politiker, säger Sjöskog

EU:s viktigaste uppgift är att skapa och upprätthålla fred, stabilitet och välstånd.

– Vi lever som bäst i en säkerhetspolitisk osäker tid. Stabiliteten i Europa är av största vikt och därför är EU:s viktigaste roll att skapa mer sammanhållning och mindre splittring. Vi ska stärka den inre marknaden så att våra finländska företag har möjlighet att utvecklas och växa. Enbart genom tillväxt skapar vi välfärd, avslutar Sjöskog

Wickström: Kustbanerapporten lyfter fram kustbanans utvecklingspotential

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström ser flera goda sidor i den senaste utredningen gällande kustbanan som publicerades igår av Trafikledsverket.

Läs föregående artikel

Raseborgsjourens öppettider hotas minskas till hösten – nu krävs snabba beslut av välfärdsområdet

HUS styrelse sammanträdde till möte måndag morgon. På listan var bland annat Raseborgs jours framtid. HUS tjänstelednings förslag var att 24/7-primärvårdsjouren decimeras under hösten, för att förbereda en överföring av jouren till välfärdsområdet. Enligt tidigare beslut kommer jouren att överföras till Västra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2025. HUS har haft speciallov av social- och hälsovårdsministeriet att ordna dygnetruntjour. Speciallovet går ut 31.12.2024.

Läs följande artikel