Regeringen spelar hasardspel med vårdreformen

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson förvånar sig över regeringens nonchalans gentemot bristerna i valfrihetsförslaget.

I lagförslaget konstateras det bland annat att om valfriheten förverkligas enligt lagförslaget försvagas landskapens självstyre medan det blir mer komplicerat att sköta om förvaltning och ekonomi.

– Regeringen tar enorma risker med denna reform. Jag vet inte hur en enda minister kan sova lugnt om nätterna med så många frågetecken i reformen. Varför driver regeringen denna reform, trots att riskerna är så påtagliga, frågar Henriksson

– Nu handlar det om att vi inte har råd att äventyra den service som idag fungerar väl, som exempelvis rådgivningarna. Regeringen spelar hasardspel med höga insatser. Varför inte utveckla valfriheten på ett smart sätt istället för att driva igenom en halvfärdig, ny och mycket komplicerad modell, som riskerar öka kostnaderna och byråkratin? Det finns heller inga garantier för att jämlikheten ökar med denna modell.

Frågetecknen kring vårdreformen blir allt fler

Enligt SFP:s partistyrelsemedlem Sandra Bergqvist är vårdreformen ett hastverk i sin nuvarande form. Ny praktiska problem dyker ständigt upp.

Läs föregående artikel

Löfström föreslår incitament för att öka antalet elbilar

Riksdagsledamot Mats Löfström föreslår i skriftligt spörsmål till regeringen kostnadseffektivt incitament för att öka antalet elbilar.

Läs följande artikel