Frågetecknen kring vårdreformen blir allt fler

Enligt SFP:s partistyrelsemedlem Sandra Bergqvist är vårdreformen ett hastverk i sin nuvarande form. Ny praktiska problem dyker ständigt upp.

Det blir allt klarare att vårdreformen är ett hastverk som saknar relevanta konsekvensbedömningar, grundliga utvärderingar och ett omsorgsfullt lagstiftningsarbete, sade Sandra Bergqvist, SFP:s partistyrelsemedlem, under helgens partifullmäktigemöte. Nya praktiska problem dyker ständigt upp.

– Vart ska polisen, till exempel, i framtiden föra dem som är misstänkta för rattfylleri för att ta blodprov? Detta är en myndighetshandling som de kommande vårdcentralerna inte har befogenhet att sköta. Det innebär att de misstänkta måste föras till landskapens affärsverk, vilka på många håll i landet kan ligga flera timmar bort, anger Bergqvist som ett exempel på de obesvarade frågorna.

– Den offentliga laboratorie- och röntgenverksamheten kommer då reformen trätt i kraft inte längre att kunna utnyttjas som i dag. I framtiden kan bolagen som opererar inom ramen för direktvalstjänster, till exempel vårdcentraler och munvårdsenheter, inte använda sej av dessa befintliga stödtjänster utan måste skapa egna. Sannolikt kommer detta att leda till ökade kostnader och en onödig splittring av existerande och fungerande verksamhet, säger Bergqvist.

– För tillfället kontaktas kommunerna av privata intressenter som vill köpa deras hälsocentraler. Här står kommunerna inför ett dilemma; ska de sälja fastigheter som de byggt och investerat i, eller ska de hyra ut fastigheterna till landskapet för 3 + 1 år och hoppas på att landskapet besluter sig för att stanna längre än så?

Om kommunerna säljer ut en del av sina hälsocentraler står reformen inför ett verkligt stort och strukturellt problem, eftersom den utgår ifrån att kommunernas nuvarande hälsocentraler ska stå till förfogande för de bolag som är i landskapens ägo.

– Vad händer om hälsocentralerna redan är sålda och de inte går att hyra? Landskapen har inte råd att investera i nybyggen eller bygga om andra fastigheter, säger Bergqvist.

Borgarsdóttir Sandelin ställer upp för omval

Svenska folkpartiets vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp för omval på partidagen i juni.

Läs föregående artikel

Regeringen spelar hasardspel med vårdreformen

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson förvånar sig över regeringens nonchalans gentemot bristerna i valfrihetsförslaget.

Läs följande artikel