Regeringen svek Svenskfinland och Vasa

Centerns, Samlingspartiets och Sannfinländarnas ledamöter i riksdagen röstade idag ner fulljoursstatusen för Vasa Centralsjukhus. Rösterna i riksdagen föll 110 – 65.

I praktiken betyder det att Vasa inte hör till de 12 sjukhus i landet som får fulljour och därmed A-klass status, samt sämre möjligheter för svenskspråkiga finländare att få vård på sitt modersmål.

– Jag är mycket besviken på att regeringen vägrat lyssna. Det fanns många argument som talade för Vasa centralsjukhus. Regeringen valde att negligera dem, för att inte tala om att de kallt ignorerat svenskspråkiga finländares rättigheter. Grundlagsutskottet konstaterade enhälligt att det bästa hade varit att såväl Vasa som Seinäjoki fått fulljour för att trygga de grundläggande språkliga rättigheterna. Det här argumentet vägde lätt för regeringen, som valde maktpolitikens väg, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

– Beslutet är som en våt trasa i ansiktet på hela Svenskfinland. Regeringen väljer att inte värna om lösningar som vi vet att har bästa förutsättningar att fungera på såväl svenska som finska. Nu utgår vi från att regeringen håller det den sagt om att förändringarna som detta beslut för med sig kommer att bli så små som möjliga. Det kommer vi att jobba för och det jobbet har redan inletts, säger Henriksson som redan idag efter omröstningen talat med minister Orpo.

Att grundlagsutskottet aldrig fick en möjlighet att kontrollera social-och hälsovårdsutskottets formulering om hur de språkliga rättigheterna ska tryggas i Seinäjoki, har ifrågasatts av ett flertal juridiska experter. Läkare och andra sakkunniga, samt politiker över partigränserna, har också ifrågasatt det missvisande materialet som beredningen fört fram. Henriksson betonar att kampen som förts för allas lika rättigheter inte varit förgäves.

– Finländarna har nu fått upp ögonen för hur det går när beslutsfattare i regeringsposition inte vill se helheter och ta till sig all fakta, samt försöker dribbla med grundlagsprövningen. Många har redan sagt ifrån, och vi blir flera hela tiden. För Svenska Folkpartiet är rättstatsprincipen fundamental.

Planerna på en båtskatt borde skjutas i sank

Skatten riskerar att minska på skärgårdsturismen och efterfrågan på finskbyggda småbåtar. På så vis riskerar skatten att bli direkt kontraproduktiv och skadlig för ekonomin.

Läs föregående artikel

Vi ska utveckla det befintliga

Riksdagen behandlar som bäst nästa års statsbudget. Riksdagsledamot Thomas Blomqvist har i budgetmotioner och i debatten bland annat lyft upp vikten av att utveckla befintlig infrastruktur i Västnyland.

Läs följande artikel