Andersson, Blomqvist-Valtonen och Nylander motsätter sig kraftigt HUS-ledningens förslag

”Våra regionsjukhus ska utvecklas, inte avvecklas”

HUS centralförvaltning presenterade idag ett förslag om nedskärningar inom sjukvården. Förslaget skulle drabba hårt regionsjukhusen i Nyland. Bland annat föreslås en avveckling av jourverksamheten vid Borgå och Lojo sjukhus. Även sjukhuset i Raseborg hotas av omorganiseringar.

Enligt styrelseordförande för Östra Nylands välfärdsområde Mikaela Nylander (SFP), ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp Otto Andersson och HUS styrelsemedlem Elin Blomqvist-Valtonen (SFP) kan nedskärningarna under inga som helst omständigheter godkännas. SFP:arna i Östra Nyland motsätter sig kraftigt HUS förslag som skulle ha förödande konsekvenser för både Östra och Västra Nyland.

– Borgå sjukhus bör även i framtiden ha jour och vara ett sjukhus som ger service till alla åldersgrupper. Ett regionalt sjukhus kan inte fungera utan  jour. En nedgradering till att vara enbart ett dagsjukhus kan vi inte godkänna  säger Mikaela Nylander.

Andersson, Blomqvist-Valtonen och Nylander betonar att Borgå sjukhus och de övriga regionsjukhusen har en avgörande roll för de nya välfärdsområdena som inleder sin verksamhet vid årsskiftet 2023. 

 

 – Borgå sjukhus ska utvecklas, inte avvecklas. Vi östnylänningar förtjänar ett sjukhus som erbjuder sjukvård mångsidigt på båda nationalspråken, svenska och finska. Därför säger vi i SFP  ett absolut nej till HUS förslag säger Otto Andersson.

 

– De förslag som nu förts fram saknar konsekvensbedömning och analyser över hur de påverkar bland annat patientsäkerheten. Jag kan under inga omständigheter godkänna nedskärningar som försämrar servicenivån i våra regioner. Det minsta vi kan kräva är att varje välfärdsområde ska ha ett sjukhus med jourverksamhet, säger Blomqvist-Valtonen

SFP representeras i den nya HUS sammanslutningens styrelse av Karin Cederlöf från Västra Nylands välfärdsområde och av Elin Blomqvist-Valtonen från Östra Nylands välfärdsområde.. Styrelseordförande Mikaela Nylander från Östra Nylands välfärdsområde har närvaro- och yttranderätt.  

Bergqvist: Sannfinländarna har glömt att också finlandssvenskarna är finländare

Sannfinländarna har kommit ut med ett ”finskhetsprogram” där man vill betona den finländska historien och kulturen. Man har dock gjort ett grovt misstag och eliminerat den svenskspråkiga befolkningens betydelse i landets historia säger riksdagsledamot och Folktingsordförande Sandra Bergqvist (SFP).

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: En krisgrupp som lyssnar till vårdarna behövs

Alla människor ska ha rätt till vård av god kvalitet och vård där människovärdet respekteras. Alla ska också ha rätt att göra ett meningsfullt jobb, trivas på sin arbetsplats och känna att de haft förutsättningar att göra sitt bästa, sade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i riksdagens interpellationsdebatt om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna.

Läs följande artikel