Rehn-Kivi: Raseborgs samjour kunde ha räddats

Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) styrelse har på sitt möte idag fattat beslut om att lägga ner samjouren vid Raseborgs sjukhus. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) är mycket ledsen över beslutet. Det här inverkar nu både på patientsäkerheten, de språkliga rättigheter och beredskapen.

Idag är jag väldigt besviken. Jag trodde inte att HUS styrelse i dagens läge och med facit på hand kunde göra ett sådant här beslut. Västnyland är ett vidsträckt område som har en åldrande svenskspråkig befolkning. Beslutet som gjordes är kortsiktigt och kommer att ha många negativa effekter för Västnyland, säger Rehn-Kivi.

Enligt Rehn-Kivi kommer nu patientsäkerheten att lida då akut- och specialistvården centraliseras. Beredskapen försämras då enheter dras in och med tanke på möjliga fall av sjukhusbakterier, virusepidemier och insjuknad personal skulle det enda rätta ha varit att behålla den välfungerande tvåspråkiga enheten.

– Det ofattbara beslutet att lägga ner samjouren vid Raseborgs sjukhus försvagar betydligt Västnylands livskraft och de medborgerliga rättigheter som tusentals svenskspråkiga västnylänningar har. Saken borde ha avvägts med större eftertanke. Rätt hade varit att vänta på den nya vårdlagstiftningen och låta de kommande landskapen besluta om sina sjukhus, säger Rehn-Kivi.

Adlercreutz: Ett kortsiktigt, förhastat beslut

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har idag fattat beslut om att lägga ner samjouren vid Raseborgs sjukhus. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är bestört över beslutet och anser att nedläggningen av samjouren är förnuftsvidrig.

Läs föregående artikel

SFP i Nyland: Oacceptabelt beslut av HUS att slopa samjouren vid Raseborgs sjukhus

HUS styrelse har idag 6.4 fattat beslut om att slopa samjouren vid Raseborgs sjukhus. Svenska folkpartiet i Nyland anser att beslutet är mycket kortsiktigt och totalt oförståeligt. Varför väljer HUS att gå emot arbetsgruppens utredning och kommunernas utlåtanden i en tid av undantagstillstånd då vi behöver stärka sjukhusens kapacitet?

Läs följande artikel