SFP i Österbotten nominerar Marjo Österdahl

SFP i Österbotten nominerar Marjo Österdahl till kandidat i riksdagsvalet 2019. Österdahl sitter sin andra fullmäktigeperiod i Närpes stad, är medlem i stadsstyrelsen i Närpes och medlem i kretsstyrelsen för SFP i Österbotten.

Österdahl är ekonomie magister och jobbar som varuhuschef i Vasa.

– Politik för mig betyder att bygga ett bättre samhälle på hållbara grunder. Resurserna ska fördelas med eftertanke och prioriteras rätt. Finland behöver en reform av familjeledigheterna som ska möta behovet hos dagens föräldrar. Det betyder att vi ska ge trygghet till barnen och flexibilitet till familjerna så att också papporna får möjlighet att i större utsträckning kunna ta ansvar, säger Österdahl.

Vidare vill Österdahl jobba för att stärka svenska språkets ställning och landsbygdens utveckling.

– Mitt modersmål är finska och jag ser Finlands tvåspråkighet som en framgångsfaktor. Det betyder att det svenska språkets ställning i vårt land ska säkras och utvecklas. Det är självklart att alla ska ha rätt att använda och få service på sitt modersmål och detta på den plats där vi bor och verkar. Det måste vara tillåtet och ges förutsättningar för att vi i Finland också ska kunna leva och utveckla våra samhällen som ligger utanför tätorter, fortsätter Österdahl.

– Marjo Österdahl är en handlingskraftig och hängiven person som tar sina förtroendeuppdrag på fullaste allvar. Det kommer att vara en kampanj som andas framtidstro och engagemang, säger Michaela Esch, kampanjchef för Österdahl.

Tidigare har SFP i Österbotten nominerat Kari Harju, Anna-Maja Henriksson, Christoffer Ingo, Ida-Marie Jungell, Leena Nikkari-Östman, Anders Norrback, Mikko Ollikainen, Niclas Sjöskog, Hans Snellman, Sari Somppi, Ulf Stenman och Joakim Strand i riksdagsvalet 2019.

Anne Ahlefelt kandiderar i riksdagsvalet i Nyland

Anne Ahlefelt från Esbo kandiderar i riksdagsvalet i Nyland. Ahlefelt är aktiv lokalpolitiker i Esbo och fungerar som fullmäktigesuppleant och medlem av nämnden Svenska rum.

Läs föregående artikel

Partikryssningen 11-13.1.2019

Svenska folkpartiets väljare, aktivister och förtroendevalda samlas på en kryssning till Stockholm i januari.

Läs följande artikel