SFP:s skatteväxling ger alla mer pengar i handen

Den finländska medborgaren skulle med SFP:s budget, till skillnad från de andra oppositionspartiernas, få mera pengar i handen eftersom inkomstskatten sänks i alla inkomstgrupper.

− Vi höjer garantipensionerna och ensamförsörjartillägget i barnbidraget mer än vad regeringen gör. Dessutom stryker vi det frusna indexet i folkpensionen och höjer studiepenningen. Vi tycker det är rätt att alla har mera pengar att bestämma över själva, sade Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin i riksdagsdebatten på onsdagen.

Samtidigt föreslår Svenska riksdagsgruppen en måttlig momshöjning på en halv procentenhet för att finansiera det hela. Det här drabbar dock inte låginkomsttagare, studerande eller personer med små pensioner eftersom de skulle kompenseras med andra åtgärder.

Riksdagens informationstjänst har gjort en utredning som visar att SFP:s alternativ ger större inkomster i alla inkomstgrupper jämfört med regeringens alternativ. Det här gäller särskilt för de två lägsta inkomstgrupperna.

− Vårt alternativ ger mer i handen för den som arbetar samtidigt som det är socialt rättvist, sade Wallin.

Svenska riksdagsgruppen föreslår vidare att arvs- och gåvoskatten avskaffas vid generationsskiften såväl gällande företag och lantgårdar. Skälet är att det stöder kontinuiteten i företagsamheten och skapar nya jobb.

I SFP:s alternativa budget finns också betydligt högre anslag för högskoleutbildning och forskning än vad regeringen gör.

− Vi anser fortsättningsvis att en avgiftsfri och kvalitativ utbildning samt en högklassig forskning är nyckeln till ett framgångsrikt Finland, sade Wallin.

SFP påpekade också att de mentala problemen har blivit ett nytt folkhälsoproblem som leder till kostnader i miljardklassen för samhället.

− SFP föreslår ett långsiktigt nationellt program för mental hälsa, men också omedelbara satsningar på förebyggande åtgärder, tidigt ingripande och ett tillräckligt antal psykiatriska sjukvårdare, sade Stefan Wallin.

HELSINGFORS| Gruppanförande i budgetdebatten

15.11.2017 Marcus Rantala håller SFP:s gruppanförande i debatten. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Förnya stödet för förnybar energi

Tiden för att höja Finlands profil och satsa på förnybar energi för att uppnå våra målsättningar är nu – i andan av det pågående klimatmötet i Bonn.

Läs följande artikel