Politik A-Ö: Familjeföretag

Familjeföretagen är viktiga arbetsgivare i Finland. 70 % av alla företag (med fler än en anställd) i Finland är familjeföretag och de sysselsätter sammanlagt över 500 000 arbetstagare. Det ska vara lätt att göra generationsväxlingar i familjeföretag, så de fortsättningsvis kan sysselsätta.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »

SFP:s alternativa budget: Markant större satsningar på barnen och skolan

– För oss är det viktiga att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Därför är våra satsningar på barnen, skolan och utbildningen avsevärt större än regeringens, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).