Ta inget för givet – rösta!

Snart har vi riksdagsval igen. Fyra år går snabbt och det har hänt ofantligt mycket, också sådant som ingen av oss kunde förutse.

Foto: Marie Lillhannus
Text: Anna-Maja Henriksson

 

Den pågående valperioden har präglats först av coronapandemin och strax därpå Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina. I kölvattnet fick vi en sällan skådad energikris med högre inflation, stigande räntor och ökade kostnader i vardagen. Alla finländare har berörts på sätt eller annat och det är förståeligt att många nu känner en oro inför framtiden. Den oron tar jag och SFP på största allvar. Vi kommer göra allt vi kan för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt Finland där människor känner hopp och framtidstro. Där ingen lämnas utanför. Vi vill utveckla vårt lands styrkor och hitta lösningar för våra svagheter. 

För SFP är det resultaten som räknas. Trots alla stora utmaningar har vi som regeringsparti lyckats nå många av våra mål. Vi har bland annat höjt hushållsavdraget, tryggat de språkliga rättigheterna i vårdreformen, genomfört en familjeledighetsreform och förnyat sexualbrottslagstiftningen samt skärpt straffen för sexualbrott mot barn. Svenska teatern har fått status som nationalscen på svenska och Vasa centralsjukhus fick sin fulljour. Och inte minst – Finland har sökt medlemskap i Nato! Listan kunde göras mycket längre.

Riksdagsvalet kommer att ha stor betydelse för vilken väg vårt land väljer under de närmaste fyra åren. Våra barn och unga samt våra äldre behöver nu särskild uppmärksamhet. Vården ska fungera då Du behöver den, och Du ska få må bra på jobbet. Våra företag behöver en sporrande verksamhetsmiljö. Finlands konkurrenskraft ska stärkas så att vi lockar till oss fler investeringar och därmed arbetsplatser. Det ska alltid löna sig att jobba. Skatten på arbete och pension bör på sikt sänkas, inte höjas. Landets ekonomi bör fås i balans under de kommande åtta åren!

Klimatkrisen ska tas på största allvar. Den gröna omställningen är en möjlighet för oss. Satsningar på utbildning, forskning och innovationer är centrala. Jordbruket ska ses som en del av klimatlösningen. Jordbruket är viktigt också för vår försörjningsberedskap, och bonden behöver få ett rättvist pris för sina råvaror. Inget får tas för givet. Det gäller också svenskan i Finland. Sannfinländarna vill försvaga det svenska språkets ställning. Det ska vi inte låta dem göra. Att rösta på SFP är den bästa garanten för ett levande tvåspråkigt Finland.

Det finns en efterfrågan på SFP:s liberala, borgerliga politik med stort socialt samvete. Det syns också mycket konkret. Nämligen, i detta val gör SFP historia genom att för första gången någonsin ställa upp kandidater i alla 12 valkretsar i landet. Du kan alltså rösta på en SFP-kandidat i hela fasta Finland. Mitt mål är också att vi ska växa och vinna tilläggsmandat i valet. 

Vi kan inte med säkerhet veta vad de kommande åren för med sig. Men det vi vet är att vi troligen står inför den världspolitiskt kanske svåraste tiden, sedan andra världskriget. De senaste åren har med all tydlighet visat att SFP behövs i Finlands regering. Behovet av ett konstruktivt, stabilt och pålitligt regeringsparti minskar inte under nästa valperiod, tvärtom. Med tanke på kriget i Ukraina, spänningarna i världen och de ekonomiska utmaningarna behöver vårt land nu ansvarstagande och stabilitet. Därför vill jag som SFP:s partiordförande leda SFP också in i Finlands nästa regering.

En röst på SFP är en röst för trygghet i vardagen. En röst för jämlikhet, omsorg och ekonomisk tillväxt. En röst för rätten till service på modersmålet och för det tvåspråkiga Finland. Din röst har betydelse. Använd den!

Språköarna planterar Svenskfinland på finskspråkiga orter

I Finland har vem som helst rätt att välja utbildning på valfritt nationalspråk, finska eller svenska. Språköarna spelar en viktig roll i att trygga den här rättigheten – och jobbet de utför ger många ringar på vattnet, menar Karin Ihalainen. Ihalainen, som är tjänstledig från sitt rektorsjobb på Svenska skolan i Lahtis, är projektledare för Kommunförbundets tvååriga projekt Uppdrag språköar. Projektets mål är att ge språköarna en högre status och mera stöd.

Läs föregående artikel

Medmänniskor – upp till val!

Den andra april går vi igen till riksdagsval. Ett val som än en gång har en väldigt stor betydelse för oss alla. Ingen av oss kunde för fyra år sedan ana vad som komma skulle, inte minst en global pandemi och ett brutalt anfallskrig av Ryssland vars resultat var att vi startade en process för att föra Finland in i Nato med ett enormt stöd av folket. Det här är en bra påminnelse om varför det är så viktigt att välja in de rätta beslutsfattarna i riksdagen. Vi kan aldrig förutspå vilka kriser som väntar bakom hörnet, men de folkvalda ska kunna agera omedelbart då det behövs. 

Läs följande artikel