Välfärdsområdets SFP-fullmäktigegrupp bjöd in till en förmiddag fylld med information, hopp och realism

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde höll sitt första informationstillfälle för allmänheten i Pargas på lördagen. För fullmäktigegruppen är det viktigt att hålla kontakt till invånarna i hela regionen, skapaLäs mer »

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde höll sitt första informationstillfälle för allmänheten i Pargas på lördagen. För fullmäktigegruppen är det viktigt att hålla kontakt till invånarna i hela regionen, skapa diskussion och försöka svara på de frågor som invånarna funderar på kring välfärdsområdet. 

Till den informativa förmiddagen var inbjudna talare Miia Lindström chef för social- och hälsovården i Pargas stad, riksdagsledamot Sandra Bergqvist och Wiveka Kauppila, koordinator för den svenskspråkiga servicen i välfärdsområdet. Samtliga talare bidrog med egna insikter i arbetet, förberedelserna och förutsättningarna för det nya välfärdsområdet. 

Diskussionerna kretsade kring vilka förändringar som kommer att ske med servicen i framtiden i och med välfärdsområdet. Något som i dagsläget är omöjligt att exakt svara på, eftersom arbetet med välfärdsområdets servicestrategi kommer att ske först under 2023. Med andra ord är inte några större förändringar i servicenätverket ännu aktuella nästa år, utan längre in i framtiden. 

SFP:s fullmäktigegrupp är ändå noga med att poängtera att förändringar kommer att behöva ske, men att det inte ska behöva betyda en försämring. “Jag tror till exempel inte att vi har utnyttjat alla de möjligheter som den ständigt utvecklande teknologin ger oss.” sa styrelseledamoten Niklas Guseff under sin presentation. Gruppen vill driva en ansvarsfull politik och ge en realistisk bild av arbetet som sker i välfärdsområdet. 

”För den enskilda människan är det viktigt att vården finns där när man behöver den. Språket har en särskild betydelse i vårdkontakten, man behöver förstå och bli förstådd för en delaktig och god vård.” sa fullmäktigegruppens vice ordförande Regina Koskinen. 

Fullmäktigegruppen kommer att ordna flera informationstillfällen under vintern och våren som är öppna för alla runt om i Egentliga Finland. 

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde 

Tilläggsinformation: 
Regina Koskinen, tfn. 040 5789098

Nylander: Hot om sjukhusslakt kan användas en gång

Då HUS ägare, det vill säga fyra välfärdsområden och Helsingfors stad, samlades förra fredagen för att förhandla om ägarnas bidrag för att täcka HUS underskott stod det klart att ingen ägare var villig att i sin helhet omfatta förslaget till dramatiska förändringar i servicenätet, konstaterar Mikaela Nylander som är styrelseordförande för Östra Nylands välfärdsområde.

Läs föregående artikel

Torvalds igen i topp

Varje år presenteras utredningar över vem som har vilket inflytande i Europaparlamentet. Också i år finns Nils Torvalds (SFP/Renew) med i toppskiktet, men samtidigt är det viktigt att vara en aning försiktig med den här sortens statistik. Undersökningen ger ett närmevärde, men är ingen absolut sanning.

Läs följande artikel