Dags för Finland att höja profilen

Det är hög tid för Finland att höja profilen på den europeiska politiska arenan, anser SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson och riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

Nästa år kommer fokus att ligga på Finland då vårt land är i tur att ta över ordförandeskapet i EU från och med juli 2019. Henriksson och Blomqvist efterlyser därför proaktiva och positiva utspel från Finlands sida.

– Internationellt ser man med respekt på skolan och utbildningen i Finland. Vi föreslår att regeringen lyfter fram betydelsen av jämlika förutsättningar till god utbildning och understryker den fria rörlighetens betydelse för det helt unika studentutbytet i Europa, säger Henriksson och Blomqvist.

SFP och Svenska riksdagsgruppen lyfter också fram rättsstatens betydelse. Det behövs en budgetmekanism inom EU som sanktionerar de länder som negligerar unionens värdegrund och bryter mot rättsstatsprincipen. SFP anser dessutom att miljösamarbetet kring Östersjön bör vara en given profilfråga för Finland under ordförandeskapet.

Utbildningen blev igen i skymundan

Enligt SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, reparerar regeringen Sipiläs budgetförslag inte de negativa effekterna av nedskärningarna i utbildningen.

Läs föregående artikel

Torvalds: Mera plast än fisk i världshaven år 2050 om vi inte gör något nu

EU-kommissionen har presenterat ett nytt lagförslag som syftar till att minska plastprodukters negativa inverkan på miljön. I förslaget ingår utöver förslag för ökad återvinning och förbättrad hantering av plastavfall också flera förslag om hur havsmiljön

Läs följande artikel